nedjelja, 28. veljače 2021.

12. stručno-metodički skup 2021.

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na 12. stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi  koji će se održati od 11. do 13. studenog 2021.

Tema ovogodišnjeg skupa je Matematika - jučer, danas, sutra.

Na Skup su pozvani svi učitelji i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola, učitelji razredne nastave te sveučilišni profesori Republike Hrvatske i šire. Pored pozvanih predavača od strane organizatora, Pozivamo i Vas da na ovome, 12. po redu Skupu uzmete aktivno učešće kao predavač i/ili voditelj radionice. 

Na Skupu ćemo pored plenarnih pozivnih predavanja i prioćenja te metodičkih radionica

Učiteljice i učitelji razredne nastave će, pored za njih planiranoga programa,sudjelovati na svim ostalim predavanjima i radionicama i ostalim popratnim aktivnostima za vrijeme cijelog održavanja Skupa.

Rokove za prijavu radova i radionica uskoro ćemo objaviti.


za MDI, Robert Gortan.

nedjelja, 21. veljače 2021.

15. Festival matematike, 14.-16.4.2021.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 15. Festival matematike koji će se održati u online okruženju od 14. do 16. travnja 2021.

Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“ (15. i 16.4.2021.)

Kategorije natjecanja „Ekipa za 5+“ ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:
 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole (15.4.2021.)
 • MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole (15.4.2021.)
 • MEGA – učenici 7. i 8. razreda osnovne škole (15.4.2021.) 
 • GIGA – učenici 1. i 2. razreda srednjih škola (16.4.2021.)
 • TERA – učenici 3. i 4. razreda srednjih škola (16.4.2021.)
napomena: Ekipe u svim kategorijama čine četiri natjecatelja odgovarajuće dobne skupine. U svim kategorijama ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika višeg razreda.

Prijave ekipa online obrascem do 9.4.2021.
napomena: Svojom prijavom dajete Suglasnost za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika na internetskoj stranici MDI-a http://md-istra.blogspot.hr/ u svrhu promocije natjecanja te u medijima koji će pokrivati ovo natjecanje.

Kotizacija za škole i udruge je 100 kuna neovisno o broju prijavljenih ekipa. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s poziv na broj OIB škole i opis Uplata za ekipno natjecanje "Ekipa za 5+".
Podatci za uplatu kotizacije
napomena: Molimo sve škole koje trebaju e-račune ili samo račune za uplaćene kotizacije da to zatraže na e-mail alfaiomega@inet.hr, od Zvonko Jovičić, prof. 
Prije početka natjecanja potrebno je dostaviti Suglasnost ravnatelja/ice Škole za ekipe iz škole i Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji na mail festival.mdi@gmail.com

Primjer zadataka:

osnovna škola 2014 2015 2016 2017 2018 2019
srednja škola 2014 2015 2016 2017 2018 2019Projekt „Matematika +“  (14.4.2021.)
Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola.
Prijave radova online obrascem do 19. ožujka 2021.
napomena: Svojom prijavom dajete Suglasnost za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika na internetskoj stranici MDI-a http://md-istra.blogspot.hr/ u svrhu promocije natjecanja te u medijima koji će pokrivati ovo natjecanje.

Rok za dostavu pisanog izvješća o radu na projektu u PDF formatu i prezentaciju u digitalnom obliku na matematikaplus.mdi@gmail.com i vas.gordana@gmail.com
Kotizacija za škole i udruge je 100 kuna neovisno o broju prijavljenih radova. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s poziv na broj OIB škole i opis Uplata za projekt "Matematika+".
napomena: Molimo sve škole koje trebaju e-račune ili samo račune za uplaćene kotizacije da to zatraže na e-mail alfaiomega@inet.hr, od Zvonko Jovičić, prof. 
Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu 14.4.2021.

Prije početka Smotre radova potrebno je dostaviti Suglasnost ravnatelja/ice Škole za radove iz škole te Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji na mail matematikaplus.mdi@gmail.com
Za MDI, 
Robert Gortan

srijeda, 20. siječnja 2021.

Projekti MDI u 2021. godini

Najava projekata Matematičkog društva "Istra" u 2021. godini

 • predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola
 • Festival matematike - smotra radova (14.4.2021.)
 • Festival matematike - ekipno natjecanje OŠ (15.4.2021.)
 • Festival matematike - ekipno natjecanje SŠ (16.4.2021.)
 • MDIwebinari za nastavnike (ožujak-lipanj)
 • Ljetna škola matematike Roč (kolovoz 2021.)
 • Stručno-metodički skup Pula (11.-13.11.2021.) 
uskoro detaljnije :)
MDI

srijeda, 20. svibnja 2020.

4. Ljetna škola matematike Roč prebačena na kolovoz 2021.

Poštovane učenice i učenici, poštovane kolegice i kolege,
nakon dugog razmišljanja UO je na svojoj sjednici 18.5.2020. odlučio je da se 4. Ljetna škola matematike Roč ove 2020. godine neće održati te da je njezino održavanje odgođeno na kolovoz 2021. 
Nadamo se da će sljedeća godina biti sigurnija i zdravija od ove te da se, kao i do sada, u velikom broju vidimo u kolovozu 2021. u Roču :)

15. Festival matematike prebačen na svibanj 2021.

Poštovane učenice i učenici, poštovane kolegice i kolege,
kao što vam je poznato, termin održavanja 15. Festivala matematike promijenili smo sa 11.5.2020. na rujan/listopad 2020..
Nakon dugog razmišljanja UO je na svojoj sjednici 18.5.2020. odlučio je da se 15. Festival matematike ove 2020. godine neće održati te da je njegovo održavanje odgođeno na svibanj 2021. 
Nadamo se da će sljedeća godina biti sigurnija i zdravija od ove.
Vidimo se u svibnju 2021. na 15.Festivalu matematike :)