Ljetna škola matematike - Matematika za 5

Poštovani polaznici 4. Ljetne škole matematike LJŠMR, koja se ove godine, u skraćenom obliku, održava u petak 27. kolovoza 2021. slijedi još nekoliko informacija.

U prostorijama osnovne škole u Roču ćete od planiranoga dolaska u 8:30 sati pa do odlaska u 17:30 sati odslušati četiri zanimljive radionice i predavanja. U pauzama ćemo vam osigurati marendu, voće i ručak. 

Prilikom dolaska u Roč, kod zadužene osobe ćete preuzeti račun o uplaćenoj kotizaciji.

Podsjećamo da je obaveza uplate kotizacije od 100 kn uplatite na žiro račun Matematičkog društva Istra HR9523600001102141663 s naznakom Ljetna škola 2021. - Ime i prezime učenika. U slučaju eventualnog odustajanja nakon uplaćene kotizacije, izvršiti ćemo povrat uplaćenog iznosa.

Od stožera CZ Grada Buzeta zatražili smo i dobili Suglasnost za održavanje Ljetne škole matematike te smo dužni pridržavati se navedenih epidemioloških mjera. Raditi ćemo u manjim skupinama, bez miješanja i grupiranja, u odvojenim prostorima. U svim zatvorenim prostorima predavači i učenici obavezno trebaju nositi zaštitne maske. Kao što je navedeno u suglasnosti, nije dozvoljen dolazak učenika i predavača koji imaju simptome koji bi mogli ukazivati na bolest COVID-19.

Na Ljetnu školu dođite s dobrom voljom i željom za učenjem novoga i zanimljivoga, ponesite sa sobom bilježnicu u kojoj ćete zapisivati naučeno, geometrijski pribor, flomastere ili bojice.

Kroz predavanja i radionice, rad u skupinama, učimo, družimo se i pričamo s Matematikom! Ostala iznenađenja su moguća J

Pratite http://md-istra.blogspot.hr/p/matematika-za-5.html na kojem će biti sve informacije vezane uz Ljetnu školu.

Do skorog viđenja… J

Za MDI, Robert Gortan, prof.

mdistra@gmail.com                      

LJŠMR


4. ljetna škola matematike, 27.8.2021.

Poštovane kolegice i kolege! Poštovane učenice i učenici!

HMD – podružnica Istra je davne 1997. organiziralo uspješnu Malu školu matematike u Višnjanu, a MDI je odlučilo ponovno pokrenuti ovakav način rada s učenicima u suradnji sa OŠ Vazmoslava Gržalje iz Buzeta koja godinama uspješno organizira školu glagoljice u Roču.

Prva Ljetna škola održana je u kolovozu 2017. sa 54 polaznika, a 2018. sudjelovalo je 76 učenika od 4. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole. Godine  2019. organizirali smo ljetnu školu u dva termina sa ukupno 82 učenika, a prošle 2020. se zbog epidemioloških uvjeta nismo uspjeli naći u Roču. Ponovno krećemo 😊

Ove 2021. godine odlučili Ljetnu školu LJŠMR organizirati za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole (do 12 učenika po razredu) i to 27. kolovoza 2021. (petak).

Predvidjeli smo 2 radionice po razredu u jutarnjem i 2 radionice u popodnevnom terminu. Učenicima bi u pauzama osigurali marendu i ručak. Kotizacija za sudjelovanje na Ljetnoj školi matematike je 100 kn.

Učenici se prijavljuju ispunjavanjem obrasca. do kraja lipnja. 

Naknadni upiti i prijave slanjem maila na mdistra@gmail.com.  

Preostala tri dokumenta, Suglasnost roditelja, Pismo preporuke učitelja i Motivacijsko pismo učenika pošaljite na mdistra@gmail.com..

Nakon prijave odabrat ćemo do 12 učenika po razredu. 😊

Učenici će dobiti odgovarajuće potvrde o sudjelovanju u radu LJŠMR

Do skorog viđenja u Roču J


ODGOĐENO ZA SVIBANJ 2021.

Poziv na Ljetnu školu matematike LJŠMR Roč 2020. 

Poštovane kolegice i kolege! 
 
 • Prva Ljetna škola održana je u kolovozu 2017. sa 54 polaznika od 4 do 8 razreda osnovne škole, a 2018. i 2019. u dva termina sudjelovalo ukupno 76 i 80 učenika. 
 • Planirano je da u 4. Ljetnoj školi matematike 2020. bude uključeno maksimalno 50 učenika po terminu na smještaju. 
 • U terminu 23.-26.8.2020. planirane su tri grupe za 4., 5. i 6.razred osnovne škole, a u terminu 27.-30.8.2020. planirane su grupe za 7. i 8. razred osnovne škole te dvije grupe za učenike 1., 2. i 3. razreda srednje škole.
 • Učenici će aktivno sudjelovati u predavanjima i radionicama iz matematike, prirode i biologije, zanimljivim pokusima iz fizike, osnovama robotike.
 • Kotizacija za sudjelovanje na Ljetnoj školi matematike je 600 kn. Polaznicima je osiguran smještaj na bazi tri puna pansiona, organizirani razgled Roča, Huma i Aleje glagoljaša, te posjeta Astronomskom centru te Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci.
 • Učenici se prijavljuju od početka ožujka do kraja svibnja 2020. ispunjavanjem obrasca na web stranici http://md-istra.blogspot.hr, a 
 • Učenici šalju Suglasnost roditelja, Pismo preporuke nastavnika te Motivacijsko pismo na mdistra@gmail.com. 
 • Kolegice i kolege nastavnici, ukoliko se želite uključiti u rad LJŠMR, javite nam se što ranije na mdistra@gmail.com    
   
                    Do skorog viđenja u Roču 2020. J

_______________________________________________

JEDINA U ISTRI, MEĐU RIJETKIMA U HRVATSKOJ: Matematika za sve koji je vole, i malo fizike, biologije, robotike…


(Glas Istre 26.8.2019.)





Pula, 10.7.2019.
Poštovani polaznici 3. Ljetne škole matematike LJŠMR, slijedi još nekoliko informacija:
 • Okupljanje će biti nedjelju 18.8. (četvrtak 22.8.) u prostorijama škole u Roču od 15 h do 15:30 h, a odlazak srijedu 21.8. (nedjelju 25.8.) od 13 h do 13:30 h.
 • Na Ljetnu školu dođite s dobrom voljom i željom za učenjem novoga i zanimljivog, ponesite sa sobom bilježnicu u kojoj ćete zapisivati naučeno, geometrijski pribor, flomastere ili bojice.
 • Prilikom dolaska u Roč, kod zadužene osobe ćete ostaviti originalnu Suglasnost roditelja i prijavu (onu koju ste poslali skeniranu) za Ljetnu školu.
 • Molimo da prilikom prijave obavijestite ako postoji neka vrsta alergije ili ako koristite kakvu terapiju.
 • Podsjećamo da donesete posteljinu za tri planirana noćenja u prostorijama (učionicama) Škole.
 • Podsjećamo da je obaveza uplate kotizacije od 600 kn uplatite na žiro račun Matematičkog društva Istra HR9523600001102141663 s naznakom Ljetna škola 2019. - Ime i prezime učenika do sredine srpnja 2019. U slučaju eventualnog odustajanja nakon uplaćene kotizacije, izvršiti ćemo povrat dijela uplaćenog iznosa (400 kn) zbog troškova organizacije koji prethode Ljetnoj školi.
Kroz predavanja i radionice, rad u skupinama, izlete, posjete učimo, družimo se i pričamo s Matematikom! Ostala iznenađenja su moguća :)
Do skorog viđenja… :)






Za MDI, Robert Gortan, prof.
                    
Prepoznali su nas :) Hvala...

___________________________________________________________________________


Poziv na 3. Ljetnu školu matematike Roč 2019.  LJŠMR
  
Poštovane učenice i učenici!  Poštovane kolegice i kolege!                                     
HMD – podružnica Istra je davne 1997. organiziralo uspješnu Malu školu matematike u Višnjanu, a MDI je odlučilo ponovno pokrenuti ovakav način rada s učenicima u suradnji sa OŠ Vazmoslava Gržalje iz Buzeta koja godinama uspješno organizira školu glagoljice u Roču.
Prva Ljetna škola održana je u kolovozu 2017. sa 54 polaznika, a 2018. sudjelovalo je 76 učenika od 4. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole. Za školsku godinu 2018./19. dogovorena su dva termina:
od 18. – 21.8. i od 22. – 25.8.2019.
Planirano je da u Ljetnoj školi bude uključeno maksimalno 50 učenika od 4. do 8. razreda osnovne škole po terminu na smještaju (minimalno 10 učenika 1. i 2. iz SŠ)
Kotizacija za sudjelovanje na Ljetnoj školi matematike je 600 kn. Polaznicima je osiguran smještaj na bazi punog pansiona, organizirani razgled Roča, te posjeta Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci i Prirodoslovnom muzeju u Rijeci.

Učenici se prijavljuju do kraja travnja 2019. ispunjavanjem Online obrasca.
Potrebna dokumentacija:
 1. Prijava i Suglasnost roditelja,
 2. Pismo preporuke nastavnika
 3. Motivacijsko pismo 
Dokumentaciju preuzmite, ispunite, skenirajte i pošaljite na mdistra@gmail.com.
Učenici i predavači će dobiti odgovarajuće potvrde o sudjelovanju u radu Ljetne škole matematike.
Kolegice i kolege, ukoliko se želite uključiti u rad LJŠMR, javite nam se na mdistra@gmail.com
Ostale informacije pronađite na http://md-istra.blogspot.hr/p/matematika-za-5.html.
Do skorog viđenja u Roču J



Organizatori Ljetne škole matematike su Matematičko društvo Istra i OŠ Vazmoslav Gržalja iz Buzeta. 
__________________________________________________________________________________



2. Ljetna škola matematike, Roč 2018.



Poštovane kolegice i kolege!

HMD – podružnica Istra je davne 1997. organiziralo uspješnu Malu školu matematike u Višnjanu, a MDI je odlučilo ponovno pokrenuti ovakav način rada s učenicima u suradnji sa OŠ Vazmoslava Gržalje iz Buzeta koja godinama uspješno organizira školu glagoljice u Roču. Prva Ljetna škola održana je u kolovozu 2017. sa 54 polaznika od 4 do 8 razreda osnovne škole. 
Za školsku 2017./18. godinu dogovorena su dva termina održavanja Ljetne škole
od 19. – 22.8.2018. i 23. – 26.8.2018.
Ljetna škola matematike namijenjena je učenicima od 4.razreda osnovne do 8.razreda srednje škole. Planirano je da u Ljetnoj školi bude uključeno maksimalno 50 učenika po terminu na smještaju. 
Za sve polaznike su organizirana predavanja i prezentacije te radionice iz matematike. Za učenike 5. i 6.razreda planirane su i radionice iz fizike. 





Kotizacija za sudjelovanje na Ljetnoj školi matematike je 500 kn. Polaznicima je osiguran smještaj na bazi punog pansiona, organizirani razgled Roča, te posjeta Astronomskom centru i Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci



Učenici se prijavljuju do kraja travnja 2018. ispunjavanjem Online obrasca, Suglasnost roditelja te Pismo preporuke nastavnika šalju na mdistra@gmail.com.



Učenici i predavači će dobiti odgovarajuće potvrde o sudjelovanju u radu Ljetne škole matematike.



Kolegice i kolege, ukoliko se želite uključiti u rad LJŠMR, javite nam se na mdistra@gmail.com



Organizatori Ljetne škole matematike su Matematičko društvo Istra i OŠ Vazmoslav Gržalja iz Buzeta. Projekt je financiran i iz Proračuna Grada Buzeta.                         
Do skoro viđenja u Roču J

_________________________________________________

2017 - Ljetna škola matematike – Matematika za 5

Hrvatsko matematičko društvo – podružnica Istra je 1997. organiziralo uspješnu Malu školu matematike u Višnjanu, a Matematičko društvo Istra godinama organizira mnoštvo uspješnih projekata (Festival matematike, predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola te za nastavnike) pa je organizacija Ljetne škole matematike nazvane „Matematika za 5“ logičan nastavak našeg djelovanja i aktivnosti. U razgovorima i prisjećanjima na Malu školu matematike, mi članovi UO MDI, odlučili smo ponovno pokrenuti ovakav način rada s učenicima uz potporu Grada Buzeta i suradnjom s OŠ Vazmoslava Gržalje iz Buzeta koja godinama uspješno organizira školu glagoljice u Roču.

Od 28. do 30. kolovoza 2017. u planu je učenicima od 4.razreda osnovne do 4.razreda srednje škole približiti ljepote matematike na moderniji način, različito od rada u redovnoj nastavi. Naime, novi modeli i oblici rada koji se pokušavaju uvoditi u naše učionice lakše je provoditi na manjoj i ciljanoj grupi učenika koji su izuzetno motivirani na ovaj oblik aktivnog rada.

1.dan – 28.8. ponedjeljak
Nakon dolaska sudionika do 16 h i smještaja u sobe, krenuli bi na upoznavanje povijesnih i geografskih znamenitosti mjesta u kojem se Ljetna škola održava odnosno Roča te Aleje Glagoljaša s organiziranim vođenjem nastavnice matične osnovne škole. Nakon kratkog odmora slijedilo bi  otvaranje Ljetne škole i popularno predavanje za sve sudionike te večera. Nakon večere za sudionike na smještaju organizirale bi se društvene igre i bolje upoznavanje.

2.dan – 29.8. utorak
Nakon doručka slijedi prvi i drugi blok predavanja i radionica u grupama ovisno o broju sudionika (planirali smo grupu za 4., 5. i 6. razred te drugu grupu za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole) te jednu grupu za učenike srednjih škola, odnosno 3 neovisne grupe. Nakon ručka u 13 sati krenuli bi na organiziranu posjetu Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci te Astronomskom centru u Rijeci. Slijedi povratak, a nakon večere za sudionike na smještaju organizirale bi se društvene igre ili popularne radionice.
 



3.dan – 30.8. srijeda
Nakon doručka slijedi treći i četvrti blok predavanja i radionica, a nakon pauze i završno popularno predavanje i predstavljanje rezultata Ljetne škole. Slijedi evaluacija i završni razgovor s učenicima, zatvaranje Škole i odlazak učenika kućama.

U radu bi sudjelovali učitelji i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola iz Istre. Popularna predavanja bi održali naši istaknuti članovi te studenti koji su godinama sudjelovali u raznim projektima MDI, ali i sveučilišni profesori s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Planirano je da na projektu bude uključeno maksimalno 40 učenika i predavača na smještaju.

Kotizacija za sudjelovanje na Ljetnoj školi matematike je 300 kn. Učenici za navedeni iznos imaju osiguran smještaj na bazi dva puna pansiona (od večere prvog dana 28.8. do ručka trećeg dana 30.8.), organizirani razgled Roča i Aleje Glagoljaša prvi dan, te Astronomskog centra i Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci drugog dana. 

NOVO ... PRIJAVE SU ZAKLJUČENE. 
Do današnjeg dana primili smo prijave 60 učenika, od kojih neke nisu izvršene prema uputama, odnosno nisu potpune. 
Najkasnije do 30. lipnja 2017.  će biti objavljen popis učenika koji će sudjelovati u Ljetnoj školi matematike, a nakon toga slijede i ostale informacije koje ćete dobiti na vaš kontakt mail kojeg ste naveli u prijavi. 

Učenici se prijavljuju do 21. lipnja 2017. ispunjavanjem online obrasca. Suglasnost roditelja te Pismo preporuke skenirati i poslati na mdistra@gmail.comPismo preporuke može napisati nastavnik ili učitelj matematike, ravnatelj škole koju učenik polazi, voditelj školskih aktivnosti, pedagog ili psiholog.

napomena: za potpunu i uspješnu prijavu potrebno je (1) ispuniti online obrazac(2) ispuniti Prijavu i Suglasnost roditelja te s (3) Pismom preporuke skenirati i poslati na mdistra@gmail.com.

(1)    (2)





Učenici i predavači će dobiti odgovarajuće potvrde o sudjelovanju u radu Ljetne škole matematike.
O projektu bi se oglašavali na našoj web stranici http://md-istra.blogspot.hr/ , putem radio i TV postaja diljem Istre, a rezultate bi također predstavili na isti način.
Predstavljanje bi bilo i na Državnom skupu učitelja i nastavnika matematike kojeg MDI organizira u studenom 2017. u Puli na kojem se više od 500 sudionika iz Istre i cijele RH.

Provedbom projekta učenicima će se na zanimljiv način prezentirati široki opseg znanja iz matematike, naučiti će nove oblike rada u timovima i radu na projektu te time povećati svoje socijalne kompetencije te će se upoznati će geografski prostor Roča i njegove povijesne i geografske znamenitosti.

Organizatori Ljetne škole matematike su Matematičko društvo Istra i OŠ Vazmoslav Gržalja iz Buzeta. Projekt je financiran i iz Proračuna Grada Buzeta. 
Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti MDI i ni pod kojim uvjetima se može smatrati kao odraz stajališta Grada Buzeta.