O nama

Matematičko društvo "Istra"
Dragonja 10, 52100 Pula 
IBANHR9523600001102141663
OIB: 25524820734

Kako smo kao udruga obvezni voditi Registar članova, molim da ispunite obrazac s podatcima

Godišnja članarina za 2023. godinu iznosi 6,67 eura (50 kn). Može se uplatiti na žiro račun Matematičkog društva "Istra", otvorenog u Zagrebačkoj banci HR9523600001102141663, poziv na broj - OIB uplatitelja. Opis - Članarina MDI za 2023.

2023.
Pula, 30. siječnja 2023.
   

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na redovnu skupštinu Matematičkog društva “Istra” koja će se održati u petak , 10. veljače 2023. u Zajednici tehničke kulture, Frane Glavinića 1, Pula s početkom u 17:30 sati

Predlaže se sljedeći dnevni red:

 1. Izbor Radnog Upravnog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
 2. Prihvaćanje dnevnog reda
 3. Izvješće o radu MDI za 2022. godinu
 4. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 5. Diskusija po izvješćima
 6. Plan rada MDI za 2023. godinu
 7. Financijski plan za 2023. godinu
 8. Diskusija po planovima rada za narednu godinu
 9. Dopuna Statuta ( održavanje sjednica skupštine na daljinu)
 10. Razno
Srdačan pozdrav,

Predsjednica MDI

Branka Antunović-Piton

2022.


Pula, 15. veljače 2022.

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na Izbornu skupštinu Matematičkog društva “Istra” koja će se održati u ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine online, s početkom u 18 sati.

Predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor Radnog Upravnog odbora
2. Izvješće o radu MDI za 2021. godinu
3. Financijsko izvješće za 2021. godinu
4. Diskusija po izvješćima
5. Razrješenje dosadašnjeg Upravnog odbora
6. Izbor i imenovanje Predsjednika Matematičkog društva “Istra“
7. Izbor i imenovanje Tajnika Matematičkog društva “Istra“
8. Izbor Upravnog odbora Matematičkog društva “Istra“
9. Plan rada MDI za 2022. godinu
10. Financijski plan za 2022. godinu
11. Diskusija po planovima rada za narednu godinu

Srdačan pozdrav,

Predsjednik MDI
Robert Gortan, prof.


Zapisnik Izborne skupštine MD Istra, održane 28.veljače 2022.

Izborna skupština Matematičkog društva „Istra“ održana je u ponedjeljak, 28.veljače 2022. godine preko ZOOM-a online, s početkom u 18 sati. Prisutan je bio 21 član što čini kvorum dovoljan za donošenje odluka.

Nakon uvodne riječi predsjednika MD Istra Roberta Gortana, predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

1. Izbor Radnog Upravnog odbora
2. Izvješće o radu MDI za 2021. godinu
3. Financijsko izvješće za 2021. godinu
4. Diskusija po izvješćima
5. Razrješenje dosadašnjeg Upravnog odbora
6. Izbor i imenovanje Predsjednika Matematičkog društva „Istra“
7. Izbor i imenovanje Tajnika Matematičkog društva „Istra“
8. Izbor Upravnog odbora Matematičkog društva „Istra“
9. Plan rada MDI za 2022. godinu
10. Financijski plan za 2022. godinu
11. Diskusija po planovima rada za narednu godinu

Ad1) U Radni Upravni odbor predloženi su Vesna Vujasin Ilić, članica UO, Maja Kalebić, članica UO, Mira Pincan Rukavina, član KO i zapisničar, te ovjerovitelji zapisnika Ecio Božac i Tomislav Zule. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad2) Izvješće o radu MDI-a za 2021. godinu podnio je predsjednik Robert Gortan

Ad3) Financijsko izvješće za 2021. godinu podnio je predsjednik Robert Gortan

Ad4) Izvješće o radu i Financijsko izvješće jednoglasno su prihvaćeni. Posebno je istaknuta uspješna provedba 15. Festivala matematike i 12. stručno-metodičkog skupa koji su zbog epidemioloških mjera održani online.

Ad5) Jednoglasno je razriješen dosadašnji Upravni odbor u sastavu predsjednik Robert Gortan, tajnica Branka Antunović-Piton, te članovi Vesna Vujasin Ilić, Maja Kalebić i Zvonko Jovičić.

Ad6) Prijedlog za predsjednika MDI-a je Branka Antunović Piton. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Branka Antunović Piton imenuje se predsjednicom Matematičkog društva „Istra“ za razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Ad7) Prijedlog za tajnika MDI-a je Robert Gortan. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Robert Gortan imenuje se tajnikom Matematičkog društva „Istra“ za razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Ad8) U upravni odbor predlažu se predsjednica Branka Antunović-Piton, tajnik Robert Gortan, te članovi Vesna Vujasin Ilić, Maja Kalebić i Zvonko Jovičić. Prijedlog sastava Upravnog odbora je jednoglasno prihvaćen. Upravni odbor imenuje se za razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Ad9) Plan rada za 2022. godinu podnijela je predsjednica Branka Antunović-Piton

Ad10) Financijski plan za 2022. godinu podnijela je predsjednica Branka Antunović-Piton

Ad11) Izvješća i planovi jednoglasno su prihvaćeni. Branka Antunović-Piton predložila je da se počasni članovi MDI-a, neki od njih i osnivači društva, a danas u mirovini, oslobode plaćanja članarine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Pula, 28. veljače 2022. 

Zapisničarka: Mira Pincan Rukavina


Godišnja članarina za 2022. godinu iznosi 50 kn. Može se uplatiti na žiro račun Matematičkog društva "Istra", otvorenog u Zagrebačkoj banci.  Broj žiro računa je  HR9523600001102141663,
poziv na broj je OIB uplatitelja.


2021.
2020.

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas na Skupštinu Matematičkog društva “Istra” koja će se održati u srijedu, 19. veljače 2020. godine u Zajednici tehničke kulture, Frane Glavinića 1, Pula s početkom u 17:30 sati.

Predlaže se sljedeći dnevni red Skupštine Matematičkog društva “Istra”:

 1. Izvješće o radu za 2019. godinu
 2. Financijsko izvješće za 2019. godinu
 3. Diskusija po izvješćima
 4. Plan rada za 2020. godinu
 5. Financijski plan za 2020. godinu
 6. Diskusija po planovima rada za narednu godinu
 7. Pokloni i nagrade
 8. Razno 
U uvodnom dijelu Skupštine izv. prof. dr. sc. Neven Grbac održat će predavanje U potrazi za skrivenom harmonijom matematike, a nakon radnog dijela organiziran je prigodni domjenak.

Molimo da nam na mdistra@gmail.com javite imena učitelja/nastavnika matematike koji su tijekom 2019. godine otišli u mirovinu te ih, u naše ime, pozovete na skupštinu.

Srdačan pozdrav,
Predsjednik MDI
Robert Gortan2019.

Glas Istre 2.3.2019.


Skupština MDI, 19.2.2019. u 17:30 h, ZTK Pula

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na Skupštinu Matematičkog društva “Istra” koja će se održati u utorak, 19. veljače 2019. godine u Zajednici tehničke kulture, Frane Glavinića 1, Pula s početkom u 17:30 sati.     
Predlaže se sljedeći dnevni red Skupštine Matematičkog društva “Istra”:
1.      Izvješće o radu za 2018. godinu
2.      Financijsko izvješće za 2018. godinu
3.      Diskusija po izvješćima
4.      Plan rada za 2019. godinu
5.      Financijski plan za 2019. godinu
6.      Diskusija po planovima rada za narednu godinu
7.      Pokloni i nagrade
8.      Razno

U uvodnom dijelu Skupštine održat će se prigodno predavanje, a nakon radnog dijela organiziran je domjenak.

Molimo da nam na mdistra@gmail.com javite imena učitelja/nastavnika matematike koji su tijekom 2018. godine otišli u mirovinu te ih, u naše ime, pozovete na skupštinu.

2018.

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na Izbornu skupštinu Matematičkog društva “Istra” koja će se održati u petak, 16. veljače 2018. godine u prostorijama Zajednice tehničke kulture, Frane Glavinića 1, s početkom u 17 sati.
     
Predlaže se sljedeći dnevni red:

1.      Izbor  Radnog Upravnog odbora
2.      Izvješće o radu MDI za 2017. godinu
3.      Financijsko izvješće za 2017. godinu
4.      Diskusija po izvješćima
5.      Razrješenje dosadašnjeg Upravnog odbora
6.      Prihvaćanje Statuta MDI
7.      Izbor i imenovanje Predsjednika Matematičkog društva  “Istra“
8.      Izbor i imenovanje Tajnika Matematičkog društva  “Istra“
9.      Izbor Upravnog odbora Matematičkog društva  “Istra“
10.    Plan rada MDI za 2018. godinu
11.  Financijski plan za 2018. godinu
12.  Diskusija po planovima rada za narednu godinu
13.  Pokloni i nagrade

U uvodnom dijelu Skupštine održat će se prigodno predavanje, a nakon radnog dijela organiziran je domjenak.

Molimo da nam na mdistra@gmail.com javite imena učitelja/nastavnika matematike koji su tijekom 2017. godine otišli u mirovinu te ih, u naše ime, pozovete na skupštinu.


Srdačan pozdrav,
  Predsjednik MDI

  Robert Gortan, prof.

Zapisnik sa Skupštine održane 16.2.2018.
Statut MDI usvojen na skupštini 16.2.2018.

2017.


Pula, 6. veljače 2017.

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na Skupštinu Matematičkog društva “Istra” koja će se održati u petak, 24. veljače 2017. godine u Zajednici tehničke kulture, Frane Glavinića 1, Pula s početkom u 18 sati.

Predlaže se sljedeći dnevni red Skupštine Matematičkog društva “Istra”:

1. Izvješće o radu za 2016. godinu
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu
3. Diskusija po izvješćima
4. Plan rada za 2017. godinu
5. Financijski plan za 2017. godinu
6. Diskusija po planovima rada za narednu godinu
7. Pokloni i nagrade
8. Razno

Molimo da nam javite imena učitelja/nastavnika matematike koji su tijekom 2016. godine otišli u mirovinu te ih, u naše ime, pozovete na skupštinu.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik MDI, Robert Gortan, prof.


2016.

Godišnji izvještaj sa skupštine održane 19.2.2016.Planirane aktivnosti i projekti MDI za 2016./17. su:

·         Matematička liga – predavanja za učenike
·         Matematička liga – pripreme za natjecanje
·         Pripreme za maturu
·         12. festival matematike – Ekipa za 5+
·         12. festival matematike – Matematika+/Pula+
·         E, matematika!
·         10.stručno-metodički skup Pula 2017. 
·         Metodičke radionice za RN 
·         Ljetna škola matematike
·         Suradnja s ostalim matematičkim udrugama i AZOO
·         Matematički kutak (prostor MDI)
·         Suradnja s medijima/marketing

Želiš li postati član MDI?
Redovnim članom MDI–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. 
Prava i dužnosti redovnih članova su:
·         sudjelovati u ostvarivanju ciljeva MDI–a,
·         birati i biti biran u tijela upravljanja MDI–a,
·         biti informiran o radu MDI–a,
·         dobivati primjerak MDI-FanzIN-a.

Godišnja članarina za 2017. godinu iznosi 50 kn. Može se uplatiti na žiro račun Matematičkog društva "Istra", otvorenog u Zagrebačkoj banci.  Broj žiro računa je  HR9523600001102141663,
poziv na broj - OIB uplatitelja. Opis - Članarina MDI za 2017.  


MDI je kao pravna osoba učlanjen u HMD. Članovi MDI mogu postati članovi HMD uplatom 50% članarine HMD, odnosno 60 kn, te imaju pravo besplatno dobivati jedan od časopisa u izdanju HMD-a, dok sve ostale časopise i knjige mogu kupovati po članskim cijenama.

2015.
Pula, 19. lipnja 2015.

Zapisnik sa skupštine Matematičkog društva „Istra“ koja je održana u petak, 19. lipnja 2015. godine u Središnjoj knjižnici Pula, Kandlerova 39, s početkom u 18 sati.

Predložen je i usvojen dnevni red:

1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Prijedlog statuta MDI
3. Usvajanje statuta MDI
4. Izvješće s Festivala matematike - Ekipe za 5+
5. Izvješće s Festivala matematike - matematika+/ pula+
6. Izvješće Matematičke lige
7. Razno

Ad 1. U Radno predsjedništvo izabrani su: Zvonko Jovičić,predsjednik, Robert Gortan, član i Irena Bratulić, zapisničar, ovjerovitelji Branka Antunović-Piton, Kristina Opatić.

Ad 2. Postojeći statut treba uskladiti sa novom zakonskom regulativom o radu udruga. Prijedlog novog statuta dao je Robert Gortan.

Ad 3. Statut je prihvaćen jednoglasno.

Ad 4. Najbrojniji festival do sada jer je učestvovalo 157 ekipa iz svih krajeva RH. Učesnici su zadovoljni, povratne informacije pozitivne. Treba poraditi na motiviranju istarskih škola, raditi na izdavanju zbirke zadataka.

Ad 5. Na projektu je bilo 17 vrlo kvalitetnih radova, veliki odaziv nižih razreda osnovnih škola. To je rezultat brojnih sastanaka i izlaganja o projektu predstavnicima Grada Pule, ravnateljima, nastavnicima i učiteljima. Najbolja tri rada pule+ prikazana su i nagrađena povodom Dana Grada Pule, a izlaganje radova matematike+ na Festivalu matematike. U sedam godina rada bilo je 90 radova OŠ i SŠ, a 30 radova na puli+. Bilo bi lijepo snimiti izlaganje radova i objaviti ih na web stranicama. Izlaganje staviti u jutarnjim satima i kvalitetnije riješiti informatičku opremu potrebnu za prezentaciju.

Ad 6. Matematička liga se održala 21.1.2015. i 18.2.2015. uz sudjelovanje 62 učenika. Ukupno je na pripremama u šk. god. 2014./15. bilo 309 učenika. S pripremama početi već od 9. mjeseca, u dva kraća termina. Uz slanje poziva na predavanja školama, poslati i nastavnicima ponaosob.

Ad 7. Grad Pula je ponudio prostor Zajednice tehničke kulture uz preporuku za uključivanjem MDI u ZTK. Uspostaviti kontakt s predstavnicima ZTK i ispitati što to znači za Matematičko društvo i njegov identitet.

Uključiti više volontera u organizaciju svih projekata.

Ispitati mogućnost održavanja svih aktivnosti Festivala tijekom prijepodneva.

Skupštini je prisustvovalo 15 članova i uzvanika.

Pula, 19. lipnja 2015. god.

Zapisničar: Irena Bratulić, dipl. ing. mat.

2014.

Skupština Matematičkog društva Istra održana je 16.12.2014. uz prisustvo 27 nastavnika 
matematike, predstavnika grada Pule i nekolicine učenika. U uvodnom dijelu profesor Toni Milun održao je prigodno predavanje Project Where maths is fun – 3 godine poslije“  u organizacije Školske knjige, da bi nakon toga održan radni dio skupštine. 
Nakon izvješća o radu u 2014. predstavljen je Plan aktivnosti za 2015. godinu:
 • Matematička liga – predavanja za učenike
 • Matematička liga – pripreme za natjecanje
 • Pripreme za maturu
 • 10. festival matematike – Ekipa za 5+
 • 10. festival matematike – Matematika+/Pula+
 • E, matematika!
 • 9.stručno-metodički skup Pula 2015.
 • Suradnja s ostalim matematičkim udrugama i AZOO
 • Matematički kutak (prostor MDI)
 • Suradnja s medijima/marketing
Nakon službenog dijela, druženje je nastavljeno u Pizzeriji Jupiter. 


Svako dobro povodom predstojećih Božićnih blagdana i sretno u Novoj 2015. 
želi MDI :-)
 
 

 

2013.

Izborna skupština Matematičkog društva „Istra“ održana je 27. prosinca 2013. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Prije radnog dijela profesor Zlatko Lobor održao je predavanje “Kako bodovati pogrešno riješen zadatak”


 
 • Za novog predsjednika odabran je Robert Gortan (Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin), a za tajnika Irena Bratulić iz Gimnazije Pula. 
 • Članovi Upravnog odbora su i Ljubica Perić (OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet, PŠ Roč), Zvonko Jovičić (umirovljenik) i Vesna Vujasin Ilić (Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin).
 • Na svojoj prvoj sjednici 11.1.2014.  upravni odbor je odabrao  svojeg dopredsjednika Zvonka Jovičića te prijedlog Koordinacijskog odbora koji ima savjetodavnu ulogu u MDI.
 • Koordinacijski odbor čine:
Grad
Član koordinacijskog odbora i škola
Pula
 1. Irena Bratulić, Gimnazija Pula
 2. Branka Antunović Piton, Gimnazija Pula
 3. Ecio Božac, OŠ Kaštanjer Pula
 4. Melita Milić, OŠ Centar Pula
 5. Gordana Vasilijević, Tehnička škola Pula
 6. Anica Lasić, umirovljenik
 7. Zvonko Jovičić, umirovljenik
Pazin
 1. Robert Gortan, GSSJD Pazin
 2. Vesna Vujasin Ilić, GSSJD Pazin
 3. Milica Fabris Šilić, OŠ Vladimira Nazora
Poreč
 1. Predrag Brkić, OŠ Poreč
 2. Đurđica Bonaca, SŠ Mate Balote Poreč
 3. Ema Tintor, umirovljenik
Rovinj
 1. Iva Kovačević, SŠ Zvane Črnje Rovinj
Labin
 1. Vesna Tupac Prosen, SŠ Mate Blažine Labin
Buje
 1. Jadranka Bartolić Muzica, SŠ Vladimira Gortana Buje
Buzet
 1. Ljubica Perić, OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet, PŠ Roč

Zapisnik sa Skupštine možete pogledati ovdje.

2012.

29.12.2012. održana je redovna godišnja skupština MDI. Analiziran je rad u 2012. te iznesen plan za 2013. godinu. Prezentaciju sa skupštine možete pogledati ovdje.

Planirane aktivnosti i projekti u 2013. godini:
 • Matematička liga
 • Festival matematike (Ekipno  natjecanje, Matematika +)
 • E-matematika!
 • Pula +
 • Metodički skup Pula 2013.
 • Sudjelovanje predstavnika MDI-a na odgovarajućim  skupovima u Hrvatskoj, a po mogućnosti  i u obližnjim državama
 • Sudjelovanje u Evropskim projektima
 • Marketing i mediji
 • Povećati brojnost  i aktivnosti članova MDI-a
Prije radnog dijela doc. dr. sc. Tomislav Šikić održao je stručno predavanje „Matematičke kompetencije i kompetencije koje se njeguju matematikom“, a nakon radnog dijela održan je domjenak.
Skupštini je prisustvovalo 26 članova i uzvanika.

Naziv predavanja: Matematičke kompetencije i kompetencije koje se njeguju matematikom    

Sažetak s Izborne Skupštine 2012.
Izborna Skupština Matematičkog društva “Istra“ održana je 27. siječnja 2012. god. Analiziran je rad u protekloj 2011. godini. Izabran je novi Upravni odbor.
Članovi Upravnog odbora su:
 1. Nenad Kuzmanović (predsjednik MDI)
 2. Irena Bratulić (tajnica MDI)
 3. Vesna Vujasin Ilić (član)
 4. Zvonko Jovičić (član)
 5. Iva Beletić (član)
Planirane aktivnosti i projekti u 2012. godini:
 1. Matematička liga
 2. Festival matematike (Ekipno natjecanje, Matematika+, E-matematika)
 3. E-matematika!
 4. Proširiti Matematičku ligu poput Centra izvrsnosti (od početka sljedeće školske godine) – tražiti sredstva od MZOS
 5. Sudjelovanje u Europskim projektima
 6. Pokrenuti projekt: Znanstveni kutak (stalna izložba)
 7. Organizacija inačica ekipnih natjecanja
 8. Obavezno sudjelovanje predstavnika MDI-a na odgovarajućim skupovima u Hrvatskoj, a po mogućnosti i u obližnjim državama
 9. Priprema za Skup 2013. godini
 10. Marketing i mediji     
 11. Povećati brojnost i aktivnost članova MDI-a
Prije radnog dijela održano je predavanje profesorice Maje Marić o međunarodnom natjecanju “Klokan“.
Na sastanku Upravnog odbora 5. veljače 2012. za dopredsjednicu je izabrana Vesna Vujasin Ilić, a za blagajnika Zvonko Jovičić. Donesena je odluka o članovima Koordinacijskog odbora.
Članovi Koordinacijskog odbora u 2012. godini su: …..

1. Nenad Kuzmanović, OŠ Lipik, Lipik
2. Vesna Vujasin Ilić, GSŠ Jurja Dobrile, Pazin
3. Zvonko Jovičić, umirovljenik
4. Iva Beletić, SŠ Zvane Črnje, Rovinj
5. Irena Bratulić, Gimnazija Pula, Pula
6. Anica Lasić, umirovljenica
7. Ecio Božac, OŠ Kaštanjer, Pula
8. Đurđica Bonaca, SŠ Mate Balote, Poreč
9. Predrag Brkić, OŠ Poreč, Poreč
10. Ema Tintor, umirovljenica
11. Robert Gortan, GSŠ Jurja Dobrile, Pazin
12. Milica Fabris-Šilić, OŠ Vladimira Nazora , Pazin-PŠ Trviž
13. Vesna Tupac-Prosen, SŠ Mate Blažine, Labin
14. Karmen Brenčić, OŠ Ivo Lola Ribar, Labin
15. Ljubica Perić, OŠ V. Gržalja, Buzet-PŠ Roč
16. Jadranka Bartolić Muzica, SŠ Vladimir Gortan, Buje
17. Antonija Tomić Jurkić, SŠ Vladimir Gortan, Buje

2011.

2010.

Poštovane kolegice i kolege,
22. siječnja 2010. je održana redovna godišnja skupština HMD Istra. Analiziran je rad u protekloj 2009. godini. Nakon redovne skupštine HMD, održana je i Osnivačka skupština Matematičkog društva "Istra". Po registraciji MDI, podružnica HMD prestaje sa radom.

U novoj udruzi MDI planirani su sljedeći projekti:
- Pripreme za natjecanje (veljača)
- Matematička liga (početak u ožujku).
- Festival matematike (travanj/svibanj)
- Matematika+ (travanj/svibanj)
- E-matematika (tijekom cijele godine)

Prije radnog dijela, održano je predavanje profesorice Dinke Juričić (Školska knjiga) "Kako zaljubiti učenike u matematiku".


 

Matematičko društvo "Istra" će se nakon registracije učlaniti u Hrvatsko matematičko društvo (HMD). Pozivamo sve zainteresirane kolege i kolegice da nam se pridruže i učlane u MDI. Informacije o učlanjenju dostavit ćemo školama, a biti će dostupne i na novoj web stranici društva.
za MDI, tajnik Robert Gortan, prof. 

Članovi Upravnog odbora su:

1. Branka Antunović Piton (predsjednica MDI)
2. Robert Gortan (tajnik MDI)
3. Vesna Vujasin Ilić (dopredsjednica UO MDI)
4. Nenad Kuzmanović
5. Zvonko Jovičić

2010.godina
Konstituirajući sastanak Koordinacijskog odbora Matematičkog društva „Istra“ održan je 25. veljače 2010. u čitaonici Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, u 17 sati.
Članovi koordinacijskog odbora su:
1. Branka Antunović Piton, Gimnazija Pula
2. Nenad Kuzmanović, OŠ Veruda/Kaštanjer
3. Gordana Božić, Tehnička škola Pula
4. Irena Bratulić, OŠ Dr.Mate Demarina, Medulin
5. Zvonko Jovičić
6. Ema Tintor, OŠ Poreč
7. Đurđica Bonaca, SŠ Mate Balote Poreč
8. Robert Gortan, Gimanzija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
9. Vesna Vujasin Ilić, Gimanzija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
10. Milica Fabris Šilić, OŠ Vladimira Nazora Pazin, PŠ Trviž
11. Iva Beletić, SŠ Zvane Črnje Rovinj
12. Antonio Polo, SMSI-TSŠ Rovigno-Rovinj
13. Vesna Tupac Prosen, SŠ Mate Blažine Labin
14. Gracijela Kirac, OŠ „Vitomir Širola Pajo“ Nedešćina
15. Jadranka Bartolić Muzica, OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet, PŠ Livade
16. Ljubica Perić, OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet, PŠ Roč
17. Antonia Tomić Jurkić, SŠ Vladimira Gortana Buje

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na redovnu godišnju skupštinu Matematičkog društva “Istra” koje će se održati u četvrtak, 9. prosinca 2010. godine na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli, ulica Ivana Matetića Ronjgova 1, u svečanoj dvorani „Tone Peruška“, s početkom u 17 sati.
Predlaže se sljedeći dnevni red skupštine Matematičkog društva “Istra”:
 1. Izbor radnih tijela skupštine
 2. Izvješće o radu za 2010. godinu
 3. Financijsko izvješće za 2010. godinu
 4. Plan rada za 2011. godinu
 5. Financijski plan za 2011. godinu
 6. Diskusija po izvješćima i planovima rada za narednu godinu
 7. Pokloni i nagrade

Od 17 do 18 sati profesorica Senka Sedmak održat će predavanje pod nazivom „Razlike u pristupu jednadžbi na skupu R, N i C uz promociju knjige Demistificirana matematika .
Nakon radnog dijela organiziran je domjenak od 19 do 20 sati.

Molimo Vas, da tajniku Podružnice, Robertu Gortanu do 6. prosinca 2010. godine dostavite imena profesora matematike koji su tijekom 2010. godine otišli u mirovinu (ili planiraju do kraja kalendarske 2010.) te ih u naše ime, pozovete na skupštinu (mdistra@gmail.com).
Srdačan pozdrav,
Predsjednica MDI
Branka Antunović-Piton

Želiš li postati član Matematičkog društva "Istra"? 
Pridruži nam se... Pristupnica MDI

Osnivačka skupština Matematičkog društva "Istra" (MDI)održana je 22. siječnja 2010. u Puli, a u Registar udruga upisan je 11. ožujka 2010. godine. MDI nastavlja s projektima i aktivnostima HMD - podružnice Istra.