nedjelja, 21. svibnja 2023.

Nakon 17. Festivala matematike

Poštovane učenice i učenici, kolegice i kolege, uspješno je završio 17. festival matematike koji je održan 5.5.2023. u Puli. Na ekipnom natjecanju „Ekipa za 5+“ u kategorijama PIKO – 17 ekipa, MIKRO – 33 ekipe, MEGA – 30 ekipa, GIGA – 33 ekipe i TERA – 22 ekipe, što ukupno čini impresivan broj od 540 učenika koje je pripremalo 145 mentora. Na smotri radova Matematika+ se natjecalo 12 škola, 70 učenika raspoređenih u 16 ekipa uz podršku 22 mentora. U organizaciji je sudjelovalo 25 članova Matematičkog društva Istra pa nam ukupni broj sudionika prelazi respektabilnih 800 sudionika. Izvanredan broj 😊

Svima čestitke, a neki su ipak osvojili i nagrade. Zadatke, rang liste, škole i ostale materijale pogledajte na web stranici MDI-a (http://md-istra.blogspot.com/). Također, možete pronaći i analizu istraživanja o zadovoljstvu mentora i učenika koja nas motivira i vodi da i dalje radimo na dobrobit sviju. Slažete se?

A kako je bilo uživo pogledajte na našem YouTube kanalu. Samo ukucajte 17. Festival matematike i prijavite se na https://www.youtube.com/@mdistra.

Do viđenja sljedeće godine, pratite našu web stranicu s novim informacijama. 

LP, Robert Gortan, tajnik MDI.

utorak, 2. svibnja 2023.

Festival matematike 5.5.2023.

Ekipa za 5+

rješenja zadataka za osnovnu školu PIKO, MIKRO i MEGA (oko 12:30 h)

prijave za srednje škole od 13:30 h

rješenja zadataka za srednju školu GIGA i TERA (oko 17:00 h)

rang lista PIKO, MIKRO, MEGAGIGA i TERA (oko 17:30 h)

proglašenje pobjednika oko 17:40 h

konačni rezultati PIKO, MIKRO, MEGA, GIGA i TERA

Molimo učenike i mentore da ispune Istraživanje o zadovoljstvu učenika i mentora današnjim natjecanjem...

Smotra radova Matematika+

rang lista MIĆI, VEĆI i GRANDI (oko 16:30 h)

proglašenje pobjednika oko 17:40 h

Molimo učenike i mentore da ispune Istraživanje o zadovoljstvu učenika i mentora današnjom smotrom radova ...

Čestitke svima i vidimo se dogodine ...

 ... na 18. festivalu :)

_______________________________________________

Pula, 1.5.2023.

Poštovane kolegice i kolege, još je nekoliko dana do 17. po redu Festivala matematike koji će se održati 5. svibnja 2023. u hotelu Pula u Puli. 

Prilikom dolaska registrirati ćete se na INFO pultu po kategorijama gdje ćete preuzeti kovertu s brojem stola u dvorani. Predati ćete Suglasnost ravnatelja vaše Škole, preuzeti ćete Zahvalnicu za školu, a zahvalnice za učenike ćete dobiti putem vaše elektroničke pošte nakon natjecanja.

Na ekipnom natjecanju „Ekipa za 5+“ natjecat će se 140 ekipa iz osnovnih i srednjih škola te Centra izvrsnosti. Dakle, ukupno 560 učenika natjecatelja. Veliki broj, zar ne? Super :). Učenici u pratnji mentora dolaze do svojih stolova najkasnije 15 minuta prije početka natjecanja. Natjecanje Ekipa za 5+ za osnovne škole započinje u 10:00 sati, a za srednje škole u 14:30 sati. 

Prije početka natjecanja molimo mentore ili predstavnike ekipa da prijave svoju ekipu s podacima o imenu ekipe i brojem stola koje su preuzeli na INFO pultu. Link za prijavu

Hodogram ekipnog natjecanja "Ekipa za 5+"

Otvorenje smotre istraživačkih radova Matematika+ za srednje škole je u 10:00 sati, a za osnovne škole u 14:30 sati. Predstaviti će se 6 radova osnovnih i 10 radova srednjih škola, odnosno sudjelovati će više od 80 učenika i 20-tak mentora. Molimo mentore da prezentacije radova prebace na računalo prije smotre, te budu u dvorani s učenicima najkasnije 15 minuta prije otvorenja.

Hodogram smotre radova "Matematika+"

Za vrijeme Festivala, u terminu dok traje natjecanje Ekipa za 5+ mentori su pozvani na predstavljanje radova na smotri Matematika+. Pored aktivnosti Festivala, učenici i mentori su pozvani na Dan otvorenih vrata Matematičkog društva Istra prema planu objavljenom na web stranici MDI.

Veselimo se  velikom matematičkom druženju na Festivalu. Bit će nas veliki broj, na jednom mjestu puno pametnih glava željnih znanja i druženja s vršnjacima 😊

Objava rang liste smotre radova Matematika+ i ekipnog natjecanja Ekipa za 5+ je planirana je na web stranici Festivala za 17:30 sati te nakon toga kreće proglašenje pobjednika i dodjela nagrada po kategorijama.

Zatvaranje Festivala planira se u 18:30 sati.

Što reći nego, srdačan pozdrav i do skorog viđenja :) … dobro nam došli u Pulu!

Mentori ekipa mogu se prijaviti preko www.ettaedu.hr te dobiti Potvrdu o stručnom usavršavanju koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje.


Za MDI, Robert Gortan, prof.

utorak, 14. veljače 2023.

13.stručno-metodički skup Pula

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na 13. stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi koji će se održati od 16. do 18. studenog 2023., u Puli, hotel Park Plaza Histria.

Tema ovogodišnjeg skupa je Istraživački rad u nastavi matematike.

Na Skup su pozvani svi učitelji i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola te sveučilišni profesori Republike Hrvatske i šire. Predavači i voditelji radionica biti će naši istaknuti sveučilišni profesori, učitelji i nastavnici praktičari te savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na Skupu će se raditi plenarno i u radionicama, bit će i okruglih stolova. Omogućit ćemo i izložbu i održavanje stručnih promocija (prezentacija, publikacija, udžbenika, računalnih programa, časopisa, razne opreme).

Pozivamo sva zainteresirane udruge i pojedince te izdavače stručne literature da promoviraju svoja dostignuća, da izlože svoje publikacije, promoviraju pojedina izdanja.

Pozivamo Vas da i na ovome, 13. po redu Skupu uzmete aktivno učešće kao predavač i/ili voditelj radionice.

Prijava rada/radionice sa sažetkom do 1. svibnja 2023.

Dostava konačne verzije rada do 15. rujna 2023.

Prijava i dostava radova na e-mail adresu: mdistra@gmail.com

Više informacija http://md-istra.blogspot.com/ i http://md-istra-skup-pula.blogspot.com/


Zadnji rok za rezervaciju smještaja: 5. studenog 2023. godine

Srdačan pozdrav,

za MDI, Robert Gortan, prof.

subota, 14. siječnja 2023.

17. festival matematike 5.5.2023.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 17. Festival matematike koji će se održati u petak 5. svibnja 2023. u Puli, u hotelu Pula.

Sastavni dio Festivala matematike su Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“ i Smotra radova „matematika+“

Vremenik 17. Festivala matematike i Dana otvorenih vrata MDI

Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“

Kategorije natjecanja „Ekipa za 5+“ ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:

 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole,
 • MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole, 
 • MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole,
 • GIGA – učenici 1. i 2.razreda srednje škole i
 • TERA – učenici 3. i 4.razreda srednje škole.

napomena: Svojom prijavom dajete Suglasnost za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika na internetskoj stranici MDI-a http://md-istra.blogspot.hr/ u svrhu promocije natjecanja te u medijima koji će pokrivati ovo natjecanje.

Prijave za natjecanje otvorene su od 1.2.2023. ispunjavanjem obrasca.
Sve prijave nakon 22.4. idu preko maila mdistra@gmail.com slanjem podataka (ime škole, učenici u ekipi) koje ćete dopuniti nakon povratne informacije o prihavaćanju naknadne prijave.


Prijavljeno 137 ekipa (82 ekipe OŠ i 56 ekipa SŠ)

NAPOMENA: podsjećamo na limit 90 ekipa osnovnih i 90 ekipa srednjih škola. 

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je do 21. 4. 2023. poslati na mail ekipno2023.mdi@gmail.com. Ukoliko do tada nije uplaćena kotizacija, prijavljena ekipa prebacuje se na listu čekanja. 

Kotizacija iznosi 30 eura po ekipi. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663, poziv na broj OIB škole, opis Uplata za „Ekipa za 5+“. Za sva pitanja oko uplate kotizacija i računa, direktno se javiti kolegi Zvonku Jovičiću na alfaiomega@inet.hr .  

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je do 21. 4. 2023. poslati na mail ekipno2023.mdi@gmail.com. Ukoliko do tada nije uplaćena kotizacija, prijavljena ekipa prebacuje se na listu čekanja.

VAŽNO: Kako smo limitirani prostorom, na ekipnom natjecanju „Ekipa za 5+“može sudjelovati maksimalno 90 ekipa osnovnih i 90 ekipa srednjih škola u dva termina i to:

osnovna škola

 • 10 - 12 sati „Ekipa za 5+“
 • 14:30 - 16:30 sati „Matematika +“ 

srednja škola

 • 10 - 12 sati „Matematika +“ 
 • 14:30 - 16:30 sati „Ekipa za 5+“

Suglasnost ravnatelja za natjecanje "Ekipa za 5+".

Propozicije natjecanja Ekipa za 5+ za 2023.godinu

Dodatne informacije možet dobiti na mdistra@gmail.com 

Projekt „Matematika +“ 

Projekt „Matematika +“ smotra je malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola vezanih uz zadanu temu. Tema projekta Matematika+ za 2023. godinu je: VODA.

Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola. U svakom timu može biti najviše 5 učenika koji ne moraju biti iz istoga razreda, ali trebaju biti iz iste kategorije. Njihov je zadatak samostalno izraditi istraživački rad uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava) te predstaviti ga na Festivalu matematike.

Kategorije su:

 • MIĆI – učenici osnovnih škola - razredna nastava
 • VEĆI - učenici osnovnih škola - predmetna nastava
 • GRANDI - učenici srednjih škola

Vrednovanje radova temelji se na ostvarenim bodovima, a provodi ga Povjerenstvo. Više možete pročitati u Službenim propozicijama projekta Matematika+ za 2023. god.

Prijave radova je na email matplus.pula@gmail.com do 17. ožujka 2023., a rok za dostavu istraživačkog rada u PDF formatu je do 21.4.2023. na: matplus.pula@gmail.com

Online obrazac za prijavu sudionika


Hvala svima na prijavi radova. Vidimo se u Puli :)

Kotizacija za škole i udruge iznosi 30 eura po prijavljenom istraživačkom radu. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s poziv na broj OIB škole i opis Uplata za Matematika+. Za sva pitanja oko uplate kotizacija i računa, direktno se javiti kolegi Zvonku Jovičiću na alfaiomega@inet.hr .   

Važni datumi: 

do 17.3.2023. - prijava radova na mail matplus.pula@gmail.com U prijavi navesti Ime škole, kategoriju, naziv rada, sažetak, ime i prezime kontakt osobe.

do 21.4.2023. - uplata kotizacije

do 21.4.2023. - poslati na mail matplus.pula@gmail.com

 • pisani dio istraživačkog rada u PDF formatu, 
 • kopiju naloga o izvršenoj uplati kotizacije te 
 • suglasnost ravnatelja/ice

do 21.4.2023. - ispuniti online obrazac za prijavu sudionika (radi izdavanja potvrda za učenike, mentore i škole)

Online obrazac za prijavu sudionika

na dan festivala 5.5.2023. - prijava na INFO pultu u hotelu Pula, preuzimanje dodatnih informacija, zahvalnica i pohvalnica te glasačkih listića

Suglasnost ravnatelja za Smotru radova "matematika+".

Propozicije projekta Matematika+ za 2023.godinu

Smještaj sudionika je osiguran u hotelu Pula ( https://www.hotel-pula.hr/hr/) u kojem se i održava Festival matematike.  Ponuda za smještaj.

Dodatne informacije možet dobiti na mdistra@gmail.com 

Do skorog viđenja u Puli :-) 

četvrtak, 29. prosinca 2022.