subota, 6. siječnja 2024.

18. festival matematike 3.5.2024.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 18. Festival matematike koji će se održati u petak 3. svibnja 2024. u Puli, u hotelu Pula.

Festival matematike se sastoji od ekipnog natjecanja iz matematike Ekipa za 5+ i smotre istraživačkih radova Matematika+.

Ekipno natjecanje iz matematike Ekipa za 5+

Kategorije natjecanja:

 • PIKO - učenici 3. i 4.razreda osnovne škole
 • MIKRO - učenici 5. i 6.razreda osnovne škole
 • MEGA - učenici 7. i 8.razreda osnovne škole
 • GIGA - učenici 1. i 2.razreda srednje škole
  • GIGA A - ukupan broj tjednih sati matematike 17 i više
  • GIGA B - ukupan broj tjednih sati matematike 16 i manje
 • TERA - učenici 3. i 4.razreda srednje škole
  • TERA A - ukupan broj tjednih sati matematike 17 i više
  • TERA B - ukupan broj tjednih sati matematike 16 i manje

Prijave za natjecanje

Prijave za natjecanje otvorene su od 1.2.2024. Ekipu prijavljuje mentor. Ukoliko ekipa ima više mentora, tada samo jedan od mentora ekipe ispunjava obrazac zaprijavu koji će biti objavljen na internetskom sjedištu natjecanja. Obrazac za prijavu sadrži podatke o Školi (upisati točan naziv škole), o kategoriji natjecanja, o natjecateljima i mentorima. Svaku ekipu je potrebno zasebno prijaviti.

Kotizacija  iznosi  30 eura po ekipi. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663, poziv na broj OIB škole, opis Uplata za (broj ekipa) „Ekipa za 5+“. 

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je do 1.4.2023. poslati na mail ekipno2023.mdi@gmail.com. Ukoliko do tada nije uplaćena kotizacija, prijavljena ekipa prebacuje se na listu čekanja.

Ukoliko kotizaciju uplaćuje druga ustanova u ime škole, obavezno u opisu uplate navesti naziv škole za koju se plaća kotizacija.

Detaljnije pročitajte Propozicije ekipnog natjecanja Ekipa za 5+

Ponuda za smještaj u hotelu Pula 

Smotra istraživačkih radova Matematika+ 

Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola. U svakom timu može biti najviše 5 učenika koji ne moraju biti iz istoga razreda, ali trebaju biti iz iste kategorije. Njihov je zadatak samostalno izraditi istraživački rad uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava) te predstaviti ga na Festivalu matematike.

Kategorije su:

a) MIĆI – učenici osnovnih škola - razredna nastava

b) VEĆI - učenici osnovnih škola - predmetna nastava

c) GRANDI - učenici srednjih škola

Opis rada: Proučiti/istražiti dio grada ili zavičaja, znamenitu građevinu, osobe koje su obilježile neko povijesno razdoblje vezano uz zadanu temu. Uz vodstvo mentora, primjenjujući naučena matematička znanja, provesti faze istraživačkog rada. Moguće je usmjeriti se na jedan ili više matematičkih sadržaja.

Tema projekta Matematika+ za 2024. godinu je SVJETLOST.

Prijava i dostava istraživačkog rada u PDF formatu je do 27. ožujka 2024., na e-mail:  matplus.pula@gmail.com .

Kotizacija iznosi 30 eura po prijavljenom istraživačkom radu. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s pozivom na broj “OIB škole” i pod opis navesti “Uplata za Matematika+”. 

Detaljnije pročitajte Propozicije smotre istraživačkih radova Matematika+

Ponuda za smještaj u hotelu Pula 

Vidimo se :)

srijeda, 20. prosinca 2023.

utorak, 19. rujna 2023.

Bliži se 13. stručno-metodički skup Pula 2023.

 Nakon 6. ljetne škole matematike u Roču

6. ljetna škola matematike LJŠM21.-25.8.2023. Roč

 • 37 polaznika od 3. do 8.razreda osnovne škole
 • Tri skupine za 3./4./5. razred, 6. razred te 7/8. razred
 • Uvodno popularno predavanje za učenike, predavanja i radionice iz matematike i fizike, radionica za engleskom jeziku te dvije radionice pedagoginje
 • 36 radionica i predavanja u školi
 • 20 voditeljica i voditelja radionica i predavanja
 • 30 nastavnika uključeno u organizaciju i provedbu Ljetne škole
 • Posjeta Astronomskom centru u Rijeci – projekcija filma, predavanje i pogled na svemirske objekte
 • Posjet Fakultetu matematike u Rijeci – dvije radionice za učenike
 • Aktivnosti u slobodno vrijeme učenika
  • MAT+ kviz za učenike
  • Društvene igre i origami
  • Predstavljanje igre Cornhole
  • Natjecanje u graničaru
 • Edukacijsko vođenje po Roču
 • Smještaj u prostorijama OŠ Roč
 • Evaluacija ljetne škole i završna dodjela zahvalnica i diploma s roditeljima
 • Provedena anketa među učenicima, voditeljima radionica te roditeljima čije ćemo zaključke objaviti u naredno vrijeme
 • objava u medijima - Parentium i Glas Istre


 
Vidimo se dogodine na 7. ljetnoj školi matematike u Roču 😊