Matematika+

Matematika+ 2024.

Projekt „Matematika +“ smotra je malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola vezanih uz zadanu temu. 

Tema projekta Matematika+ za 2024. godinu je: SVJETLOST

Službene propozicije za 2024. godinu

Matematika+ 2023.

Projekt „Matematika +“ 

Projekt „Matematika +“ smotra je malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola vezanih uz zadanu temu. 

Tema projekta Matematika+ za 2023. godinu je: VODA.

Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola. U svakom timu može biti najviše 5 učenika koji ne moraju biti iz istoga razreda, ali trebaju biti iz iste kategorije. Njihov je zadatak samostalno izraditi istraživački rad uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava) te predstaviti ga na Festivalu matematike.

Kategorije su:

 • MIĆI – učenici osnovnih škola - razredna nastava
 • VEĆI - učenici osnovnih škola - predmetna nastava
 • GRANDI - učenici srednjih škola


Istraživački radovi iz 2023. godine

Matematika+ 2022.

Smotra radova "Matematika+" 

Petak 13.5.2022. u 10 sati. Maksimalno vrijeme za prezentaciju rada je 10 minuta.


Matematika+ 2021.

Poštovani, smotra učeničkih radova MATEMATIKA+ održat će se  online 5.5.2021.god s početkom u 10 sati po rasporedu objavljenom na web stranici Matematičkog društva Istra. Vrijeme trajanja prezentacije rada ograničeno je na 10 minuta zbog velikog broja prijavljenih radova.


Matematika+ 2017.

Prijavljeni projekti Matematika+ 2017.
1. Video film, Prva gimnazija Varaždin
2. Čaj od lišća masline, OŠ Vidikovac Pula
3. Put u središte Istre, OŠ Jurja Dobrile, Rovinj
4. Ne bu mene ništer vkanil !!!, Srednja škola Krapina
5. Kula Lotrščak, Grafička škola u Zagrebu
6. MatKA Zvijezda, OŠ Grabrik, Karlovac
7. Bijeg iz Pazinskog kaštela, OŠ Vladimira Nazora Pazin
8. Matematika kulenove seke, Gimnazija Požega
9. Zlatni Zagreb, OŠ Dragutina Tadijanovića Zagreb
10. Arhitektonski elementi riječke afhitekture s kraja 19.stoljeća, OŠ Turnić Rijeka

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 12. Festival matematike koji će se održati u petak 5. svibnja 2017. u Puli, u hotelu Park Plaza Histria. 
 • Ekipno natjecanje "Ekipa za 5+"započinje u 10 h, a Smotra radova "Matematika+" u 10:30 h
 • Važno: Učenici mogu sudjelovati samo u jednom projektu
Projekt „Matematika +“
je smotra malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola čiji je smisao pokazati kako učenici vide svoj grad/ zavičaj okom i srcem matematike, kako primjenjuju i povezuju naučeno i kako otkrivaju svoj grad/zavičaj kroz njegovu povijest, kulturu, umjetnost, arhitekturu, književnost, jezike…
Smotra je jedna od aktivnosti koja se provodi u sklopu Festivala matematike.
Cilj projekta je: 
·         izrada malog znanstveno-istraživačkog rada,
·         primjena matematike u životu kroz upoznavanje svoga grada/zavičaja,
·         povezivanje ostalih znanosti, kulture, umjetnosti, arhitekture s matematikom,
·         povećanje motivacije za znanošću i razvijanje kreativnosti,
·         razvijanje kulture pisanja kroz izradu izvješća o provedbi projekta,
·       razvijanje vještine prezentiranja projekta, pozitivnog stava prema timskom radu i popularizacija matematike.
Tko ima pravo sudjelovanja?
 • Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola
 • U svakom timu može biti najviše 5 učenika, a njihov je zadatak samostalno izraditi izvješće o radu na projektu i po izboru plakat i/ili multimedijsku prezentaciju (audio, video, flash, PowerPoint, web prezentacije, maketa…) uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava).
 • Opis rada: Proučiti/istražiti dio grada ili zavičaja, znamenitu građevinu, osobe koje su obilježile neko povijesno razdoblje, … te uz vodstvo mentora, primjenjujući naučene matematičke alate, provesti sve faze istraživačkog rada. Kod osmišljavanja teme moguće je usmjeriti se na jedan ili više matematičkih sadržaja.
 • Kotizacija po radu je 200 kuna. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jedan projekt.
 • Prijave radova: putem online obrasca do 1. ožujka 2017. 
 • Prijava mentora na http://ettaedu.azoo.hr/
 • Rok za dostavu pisanog izvješća o radu na projektu u PDF formatu elektroničkim putem na matematikaplus.mdi@gmail.com  i  mdistra@gmail.com najkasnije do 20. ožujka 2017.
 • Osiguran je prostor za prezentaciju plakata, postera ili makete vezane uz projekt.
 • Završnica će se održati na Festivalu matematike 5. svibnja 2017. u hotelu Park Plaza Histria u Puli.
Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.

Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com  


Pozivamo vas na sudjelovanju u projektu Pula +! 
Projekt Pula+ je smotra malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih škola grada Pule koji obrađuju temu o Puli.
Tri najbolja rada bit će prikazana i nagrađena za Dan grada Pule.
Pohvalnice dobivaju timovi čiji su se radovi istakli cjelokupnom kvalitetom ili nekim dijelom.
Rad koji se prijavi za Pula + može se prijaviti i za Matematiku+

Propozicije za provedbu projekta „ Pula +“ i termini za prijavu i dostavu radova iste su kao za projekt „Matematika+“.

Matematika+ 2016.

Prijava projekta Matematika+ i Pula+ 
(9 projekata OŠ i 3 projekta SŠ)
Napomena: kako javna prezentacija radova počinje u 10 h, molimo timove da svoje prezentacije prebace na laptop organizatora od 9 h. (obavezno prije početka)
Propozicije projekta Matematika+/Pula+ za 2016. godinu


za MDI, Robert Gortan, prof.

Matematika+ 2015.

Matematika+ 2014.
Rezultati projekta matematika+ za 2014. godinu

Pohvaljeni (i peharom nagrađeni) su sljedeći radovi:
 • OŠ Rajić  - pohvala za jasno definiranje problema i primjenu ideje u svakodnevnom životu u projektu Matematika slavonskog seljaka
 • OŠ Čavle – pohvala za istraživački pristup temi i izradi makete. Kreativna obrada teme kroz obilje matematičkih zadataka u projektu Malin
 • OŠ Tone Peruška Pula – pohvala kvalitetnu obradu aktualnog problema prometa u Puli , za kreativnost u prikazu teme te smjernica za budući razvoj u projektu Parkirajmo u Puli
 • OŠ Vladimir Nazor Pazin – pohvala za nastup koji privlači pažnju te nam primjenom različitih matematičkih metoda približava i oživljava legendu o Velom Joži u projektu Koliko je velik Veli Jože
 • Gimnazija Požega  - pohvala za kvalitetni i kreativnu obradu podataka i veselu prezentaciju kojom privlače pažnju u projektu Požeške parabole
Zahvalnice su dobili sljedeći radovi:
 • OŠ Gornje Vrapče: ( Zagrebački oktogon), Zahvala za zaključak temeljen na rezultatima provedenih izračuna i konstrukcija
 • OŠ Amosa Komenskog: (Parkovi grada Daruvara), Zahvala za uočavanje matematičkih pravilnosti u tradicionalnoj arhitekturi parkova
 • OŠ Grabik:( Spasi Karolinu), Zahvala za originalan način upoznavanja zavičaja kroz matematičku igru
 • Tehnička škola Pula: (Istarski kažuni), Zahvala za usporedbu stare i nove tehnologije u arhitekturi istarskih kažuna
 • Tehnička škola Pula: (Pulska luka), Zahvala za prikaz pulske luke kroz prošlost, sadašnjost i budućnost
Poštovani profesori matematike i učenici, 
zahvaljujemo vam na prijavi radova za sudjelovanje u projektu matematika+.

Povjerenstvo je pregledalo sve pristigle radove i radosno vas obavještava da su vaši radovi prihvaćeni.


Radujemo se susretu u Puli, 25.travnja kad ćete prezentirati svoje radove na Festivalu matematike.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Za MDI, Branka Antunović-Piton


 
 

 
 

 
Do skorog viđenja dogodine na jubilarnom, 
10. Festivalu matematike :-)
Matematika+ 2013.
Rezultati projekta matematika+ za 2013. godinu

Sve škole dobile su zahvalnice za sudjelovanje. Pohvalnice su dobile:
·         Tehnička škola Pula  za prezentaciju, javni govor, kreativnost, jasno definiran problem i oživljavanje starih metoda mjerenja u projektu Rimska groma
·         Gimnazija Požega  za  znanstveni pristup, povezivanje s različitim sferama znanosti i zaključak temeljen na rezultatima istraživanja u projektu  Energija Sunca u brojkama
·         Hotelijersko-turističkoj školi Zagreb za  jasno definiranu vezu matematika-umjetnost te primjenu istraživanja u svrhu promidžbe turizma u projektu Nebo se spustilo u Zagreb
·         Tehničkoj školi Pula za  izradu makete i istraživački pristup Malog rimskog kazališta u projektu  Malo rimsko kazalište
·         Grafičkoj školi u Zagrebu za  filmsku animaciju i vizualni dojam u projektu Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
·         OŠ Rajić za originalnu prezentaciju, primjenu matematike kroz ljepotu svog zavičaja u projektu Lonjskopoljska matematika
·         OŠ dr. Mate Demarina Medulin-PŠ Banjole za izradu plakata i makete čime su povezali matematiku s različitim vidovima umjetnosti u projektu Kaštel
·         OŠ Veli Vrh  Pula za trud i sudjelovanje u projektu Tvđava Punta Christo
·         OŠ Čavle  za istraživački pristup temi, vizualni dojam i javni nastup koji privlači pažnju u projektu Sunčani sat
·         OŠ Gornje Vrapče za promociju parkova grada Zagreba kroz povijest i umjetnost te uočavanje matematičkih zakonitosti koje su doprinijele harmoniji čovjeka i okoline u projektu Lenucijeva  potkova
·         OŠ Turnić  Rijeka za originalan način primjene jednostavnih pomagala u matematičkim izračunima te originalnost fotografija u projektu Kosi toranj
·         OŠ S. S. Kranjčevića  Zagreb za originalnost teme te objedinjavanje povijesti,fizike i likovnog izradom modela pečnjaka u projektu Kasno Gotički pečnjaci

Rezultati projekta Pula+ 2013. godine

Povodom obilježavanja Dana Grada Pule i petogodišnjice projekta Pula+, Matematičko društvo „Istra“ uz podršku Grada Pule odabralo je i nagradilo najbolje radove znanstveno-istraživačkih projekata učenika.
Kriterij pri izboru najuspješnijih radova bila je primjena matematike, način i metodologija izrade projekta.
Nagrađeni radovi su:
 • Je li Pula zeleni grad? - 2009.g., OŠ Kaštanjer, Pula
 • Parkovi Pule - 2010.g., OŠ Tone Peruška, Pula
 • Tvrđava Punta Christo-2013.g., OŠ Veli Vrh, Pula
Dodjela nagrada bila je 2. svibnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici u 12 sati u sklopu Europskog tjedna uz prezentaciju svakog projekta. Kratak film s radovima Pule+ od 2009 do 2012. godine prikazan je u Istarskom narodnom kazalištu Pula 5. svibnja 2013. u sklopu središnje svečanosti u povodu obilježavanja Dana grada Pule.
VAŽNO: Molimo voditelje ekipa suglasnost ravnatelja (za svaku ekipu ili tim posebno) donesu i predaju na INFO pultu prilikom prijave dolaska. Formular za suglasnost:    
Vidimo se...
Prijave radova online prijavnicom do 16.travnja 2013.

U sklopu Festivala matematike 2013. godine ponovo ćemo organizirati “Matematiku +”.

Cilj projekta Matematika+ je:
 1. Istraživanje i primjena matematike u životu kroz upoznavanje svoga grada, zavičaja povezujući znanost, kulturu, umjetnost s matematikom.
 2. Povećanje motivacije za znanošću.
 3. Razvijanje kreativnosti i inventivnosti.
 4. Učenje izrade projekata – malih znanstvenih/istraživačkih projekata.
 5. Razvijanje suradnje, timskog rada.
 6. Upoznavanje svoga zavičaja.
 7. Primjena matematike u multidisciplinarnim projektima.
Tko ima pravo sudjelovanja?
 • Mogućnost sudjelovanja imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola.
 • Svaki tim, koji se sastoji od 5 učenika, prijavljuje svoj projekt povezujući svoj grad, selo, zavičaj s nekim matematičkim sadržajem i provodeći projekt kroz sve njegove „znanstvene faze“ do javne prezentacije na Festivalu matematike.
 • Na temelju ukupne ocjene koju čine ocjena rada, ocjena izvješća i ocjena javne prezentacije, stručno povjerenstvo nagrađuje najuspješnije ekipe.
 • Najbolje radovi će biti prezentirani na raznim stručnim predavanjima, natjecanjima i javnim događanjima. Također ti materijali predstavljaju izvrstan materijal za primjenu u nastavi, turističku promidžbu i slično.
Kroz mali znanstveni projekt kod učenika se razvija i kultura pisanja i prezentiranja projekta što će biti sve značajnije u njihovom budućem radu.
Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.

VAŽNO: Molimo mentore ekipa da na finale projekta donesu suglasnost ravnatelja za svaki tim posebno. Suglasnost možete preuzeti ovdje.

Prijave radova online prijavnicom do 16.travnja 2013.
 • Gotove radove dostaviti poštom najkasnije do 25.travnja 2013. na adresu:  Matematičko društvo "Istra", Jakova Puljanina 17, 52100 Pula.
 • Finale projekta na Festivalu matematike, 9. i 10.5.2013.
 • PONUDA ZA SMJEŠTAJ
 • Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com  
Vidimo se u Projektu…vaš MDI tim.

Matematika+ 2012.

Rezultati projekta MATEMATIKA+ za 2012. godinu:

Sve škole su dobile zahvalnice za sudjelovanje.
Pohvalnice su dobile:
 • Tehnička škola Pula za javni govor u projektu Putevima admirala Tegetthoffa
 • Tehnička škola Pula za matematičku obradu teme u projektu Arsia-treptaj umjetnosti
 • Gimnazija Požega za vizualnost u obradi teme u projektu Zlatni rez zlatne doline
 • OŠ S.S. Kranjčević, Zagreb za matematičku obradu teme i vizualnost u projektu Geometrijski uzorci u sakralnoj umjetnosti moga grada,
 • OŠ Čavle, Čavle za matematičku obradu teme u projektu Grobničke alpe
 • Matematičko društvo Zadar za javni govor i izradu makete u projektu Gradnja crkve sv. Donata
U sklopu pulskog Festivala matematike (3.5.2012. za učenike srednje škole i 4.5.2012. za učenike osnovne školeće se održati i smotra projektnih radova u sklopu projekta Matematika+
Ostale informacije:
 • Cilj: izrada malog “znanstvenog-istraživačkog projekta"; pokazati kako učenici škola vide svoj grad/zavičaj okom i srcem matematike, kako primjenjuju i povezuju naučeno i kako otkrivaju svoj grad/zavičaj  kroz njegovu povijest, kulturu, umjetnost, arhitekturu i književnost, jezike.
 • Zadatak tima od 5 učenika je da uz mentorstvo svog učitelja/profesora samostalno izrade plakat i/ili multimedijsku prezentaciju (audio, video, flash, powerpoint, web prezentaciju, ...) na odabranu temu, koristeći razne matematičke alate i sadržaje.
 • Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.
 • VAŽNO: U završnicu su pozvani svi prijavljeni radovi. 
 • VAŽNO: Molimo mentore ekipa da na finale projekta donesu suglasnost ravnatelja za svaki tim posebno. Suglasnost možete preuzeti ovdje.
Prijavljeni projekti MATEMATIKA+ 2012.
Vaš MDI tim :-)

Matematika+ 2011.

U projektu matematika+ sudjelovalo je 10 ekipa osnovnih škola i 10 ekipa srednjih škole.
Popis projekata 2011.:
VAŽNO: Molimo mentore ekipa da na finale projekta donesu suglasnost ravnatelja za svaki tim posebno. Suglasnost možete preuzeti ovdje.
Opis projekta:
 • Mogućnost sudjelovanja imaju svi učenici OŠ, SŠ iz RH.
 • Svaki tim, koji se sastoji od 5 učenika, prijavljuje svoj projekt povezujući svoj grad sa nekim matematičkim sadržajem i provodeći projekt kroz sve njegove „znanstvene faze“ do javne prezentacije na Festivalu matematike.
 • Na temelju ukupne ocjene koju čine ocjena rada, ocjena izvješća i ocjena javne prezentacije, stručno povjerenstvo nagrađuje najuspješnije ekipe. Osim nagrade stručnog povjerenstva bira se i najbolji rad po izboru publike. Kako ćemo odabrati najuspješnije radove?
 • Najbolje radovi će biti prezentirani na raznim stručnim predavanjima, natjecanjima i javnim događanjima. Također ti materijali predstavljaju izvrstan materijal za primjenu u nastavi, turističku promidžbu i slično.
Cilj projekta Matematika+ je:
 1. istraživanje i primjena matematike u životu kroz upoznavanje svoga grada,zavičaja povezujući znanost, kulturu, umjetnost sa matematikom,
 2. povećanje motivacije za znanošću,
 3. razvijanje kreativnosti i inventivnosti,
 4. učenje izrade projekata – malih znanstvenih/istraživačkih projekata,
 5. razvijanje suradnje, timskog rada,
 6. upoznavanje svoga zavičaja,
 7. primjena matematike u multidisciplinarnim projektima,
Kroz mali znanstveni projekt kod učenika se razvija i kultura pisanja i prezentiranja projekta što će biti sve značajnije u njihovom budućem radu.
Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.
Za izradu projekta možete koristiti Projektni dnevnik, vodič za izradu malih znanstvenih projekata u izdanju Školske knjige.
 • Prijave radova do 15.ožujka 2011.
 • Gotove radove dostaviti poštom najkasnije do 1.travnja 2011. na adresu: Matematičko društvo "Istra", Jakova Puljanina 17, 52100 Pula
 • Finale projekta na Festivalu matematike, 14. i 15.4.2011.
 • Voditelji projekta: Gordana Božić i Branka Antunović Piton.
 • e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com
Vidimo se u Projektu…vaš MDI tim.

Matematika+ 2010.
  Projekt u 2010. godini
  Prijave timova do 25.ožujka 2010. Obrazac prijave u prilogu.
  Rok za dostavu radova (rad i izvješće) je 10. travnja 2010.
  Više o natjecanju pročitajte ovdje.
  Završnica projekta na Festivalu matematike, 22. i 23. travnja 2010.
  Program završnice Matematike+2010.
  Popis prijavljenih škola i projekata 2010.
  Rezultati projekta Matematika+ 2010.
   za MDI: Robert Gortan, prof.