Članstvo

Učlanjenje u Matematičko društvo „Istra“

Redovnim članom MDI–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. 
Prava i dužnosti redovnih članova su:
  • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva MDI–a,
  • birati i biti biran u tijela upravljanja MDI–a,
  • biti informiran o radu MDI–a,
  • besplatno dobivati primjerak MDI-FanzIN-a.

Godišnja članarina iznosi 50 kn. 
Može se uplatiti na žiro račun Matematičkog društva "Istra", otvorenog u Zagrebačkoj banci.

Kako ispuniti uplatnicu?
  • Broj žiro računa je IBAN: HR9523600001102141663
  • Poziv na broj: OIB
  • Opis: Članarina MDI za .... godinu
  • OIB MDI : 25524820734
MDI je kao pravna osoba učlanjen u HMD. Članovi MDI mogu postati članovi HMD uplatom 50% članarine HMD, odnosno 60kn, te imaju pravo besplatno dobivati jedan od časopisa u izdanju HMD-a, dok sve ostale časopise i knjige mogu kupovati po članskim cijenama.

Osoba koja želi postati redovnim članom MDI ispunjava:
Ispunjenu pristupnicu i kopiju uplatnice pošaljite na adresu:
Matematičko društvo „Istra“
Dragonja 10
52100 Pula
   
ili mailom na adresu: mdistra@gmail.com 

podaci o MDI:
Matematičko društvo "Istra"
Dragonja 10, 52100 Pula 

IBANHR9523600001102141663
OIB: 25524820734