četvrtak, 13. veljače 2014.

Festival matematike 25.4.2014.

Poštovane kolegice i kolege, 
Matematičko društvo Istra poziva Vas i učenike Vaše škole na 9.Festival matematike koji će se održati 25. travnja 2014. u Puli, u hotelu Brioni. Navedenog datuma predviđeno je održavanje Festivala za učenike osnovnih i srednjih škola. U prvom dijelu održat će se ekipno natjecanje Ekipa za 5+, a nakon toga razna predavanja i smotra učeničkih istraživačkih radova, finale projekta matematika+ i Pula+.

U sklopu Festivala matematike (25.4.2014.), održat će se finale tri projekta MDI:  Ekipno natjecanje Ekipa za 5+, projekt Matematika+ i projekt Pula+.

 • Planirano otvaranje Festivala u 10:30h, a zatvaranje u 18:30h. 
 • Ekipno natjecanje Ekipa za 5+srednja škola - GIGA 48 ekipa, osnovna škola (71 ekipa) - MEGA 25, MIKRO 30 i PIKO 16 ekipa
 • ukupan broj prijavljenih ekipa - 119.
 • ORGANIZIRANI PRIJEVOZ IZ RIJEKE U busu je trenutno još 16 slobodnih mjesta. Možeš li, molim te, staviti informaciju na stranice MDI-a pa neka se zainteresirani jave meni (sonja.eberling@skole.hr). Cijena, naravno, ovisno o broju putnika.
--------------------------------------------------------------------
Ekipno natjecanje "Ekipa za 5+" 
Za ekipno natjecanje Ekipa za 5+ svaka osnovna i srednja škola, Centri izvrsnosti, e-učionice i ostale udruge, prijavljuju proizvoljan broj ekipa. Ekipe se prijavljuju u kategorije prema dobnim skupinama učenika. Svi učenici su redovni učenici škole. 
Kotizacija po ekipi je 200 kuna. Škole koje prijavljuju više ekipa, za tri ekipe plaćaju kotizaciju od 600 kn, a za svaku sljedeću ekipu po 100 kn. Škole iz Pule oslobođene su plaćanja kotizacije za jednu ekipu. 

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Matematičkog društva "Istra" HR9523600001102141663 s poziv na broj 2014-OIB ŠKOLE i naznakom Uplata za broj ekipa

Kategorije natjecanja ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:
 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole
 • MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole
 • MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole
 • GIGA – učenici srednjih škola
Sastav ekipa:
Ekipe u svim kategorijama čine četiri natjecatelja odgovarajuće dobne skupine. 
U kategorijama PIKO, MIKRO i MEGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika višeg razreda. 
U kategoriji GIGA, ekipa može biti sastavljena od najviše dva učenika istog razreda te najmanje jednog iz prvog ili drugog razreda srednje škole.

Prilikom dolaska na natjecanje, mentori i natjecatelji INFO pultu predaju Suglasnost ravnatelja/ice Škole iz koje dolaze. Suglasnost možete preuzeti ovdje.

Prijave ekipa završile su 11.4. u 23:59. Prijavljeno je 48 ekipa srednjih i 71 ekipa osnovnih škola, ukupno 119 ekipa.

Prijavljene su ekipe iz 48 osnovnih i srednjih škola te E-učionice iz Rijeke i Centra izvrsnosti iz Varaždina. Svima želim da se u Puli lijepo provedu, postignu lijepi rezultat i da se vrate na sljedeći, jubilarni 10. Festival matematike 2015. godine.

NAKNADNE PRIJAVE - Želite li prijaviti novu ekipu, pošaljite upit na  festival.mdi@gmail.com  

 • ORGANIZIRANI PRIJEVOZ IZ ZAGREBA - obavijest sudionicima  Festivala  matematike 2014. da radimo na organizaciji autobusnog  prijevoza  Zagreb-Pula-Zagreb  sa  polaskom 24.travnja popodne  i  povratkom  25.travnja  navečer. Molim  sve zainteresirane  da  se što  prije jave mailom  na renata.wilhelm1@zg.t-com.hr  . Cijena prijevoza ovisit  će o broju  sudionika. AUTOBUS JE PUN :-)
 • ORGANIZIRANI PRIJEVOZ IZ RIJEKE U busu je trenutno još 16 slobodnih mjesta. Možeš li, molim te, staviti informaciju na stranice MDI-a pa neka se zainteresirani jave meni (sonja.eberling@skole.hr). Cijena, naravno, ovisno o broju putnika.
 --------------------------------------------------------------------
Projekt „Matematika +“ je smotra malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola čiji je smisao pokazati kako učenici vide svoj grad/ zavičaj okom i srcem matematike, kako primjenjuju i povezuju naučeno i kako otkrivaju svoj grad/zavičaj kroz njegovu povijest, kulturu, umjetnost, arhitekturu, književnost, jezike…
Cilj projekta je:
 •  izrada malog znanstveno-istraživačkog rada,
 • primjena matematike u životu kroz upoznavanje svoga grada/zavičaja,
 • povezivanje ostalih znanosti, kulture, umjetnosti, arhitekture s matematikom,
 • povećanje motivacije za znanošću,
 • razvijanje kreativnosti,
 • razvijanje kulture pisanja kroz izradu izvješća o provedbi projekta,
 • razvijanje vještine prezentiranja projekta,
 • razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu,
 • popularizacija matematike.
Tko ima pravo sudjelovanja?
Na natječaju mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola.
U svakom timu može biti najviše 5 učenika, a njihov je zadatak samostalno izraditi izvješće o radu na projektu i po izboru plakat i/ili multimedijsku prezentaciju (audio, video, flash, powerpoint, web prezentacije, maketa…) uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava).

Opis rada: Proučiti/istražiti dio grada ili zavičaja, znamenitu građevinu, osobe koje su obilježile neko povijesno razdoblje, … te uz vodstvo mentora, primjenjujući naučene matematičke alate, provesti sve faze istraživačkog rada. Kod osmišljavanja teme moguće je usmjeriti se na jedan ili više matematičkih sadržaja.

Prijave radova do 15.ožujka 2014.

Rok za dostavu završenih radova (rad i izvješće): gotove radove dostaviti poštom najkasnije do 1. travnja 2014. na adresu: Matematičko društvo „Istra“, Jakova Puljanina 17, 52100 Pula.
Završnica projekta održat će se na Festivalu matematike 25. travnja 2014. u hotelu Brioni u Puli. Ponuda za smještaj. 

Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.

Prilikom dolaska na natjecanje, mentori i natjecatelji INFO pultu predaju Suglasnost ravnatelja/ice Škole iz koje dolaze. Suglasnost možete preuzeti ovdje.

Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com 
 • ORGANIZIRANI PRIJEVOZ IZ ZAGREBA - obavijest sudionicima  Festivala  matematike 2014. da radimo na organizaciji autobusnog  prijevoza  Zagreb-Pula-Zagreb  sa  polaskom 24.travnja popodne  i  povratkom  25.travnja  navečer. Molim  sve zainteresirane  da  se što  prije jave mailom  na renata.wilhelm1@zg.t-com.hr  . Cijena prijevoza ovisit  će o broju  sudionika. AUTOBUS JE PUN :-)
--------------------------------------------------------------------
Projekt Pula +!

Projekt Pula+ je smotra malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih škola grada Pule. Propozicije za provedbu projekta „ Pula +“ iste su kao za projekt „Matematika+“.

Tri najbolja rada bit će prikazana i nagrađena za Dan grada Pule.
Pohvalnice dobivaju timovi čiji su se radovi istakli cjelokupnom kvalitetom ili nekim dijelom.
Rad koji se prijavi za Pula + može se prijaviti i za Matematiku+

Prijave radova: do 15.ožujka 2014.

Rok za dostavu završenih radova (rad i izvješće): gotove radove dostaviti poštom najkasnije do 1. travnja 2014. na adresu: Matematičko društvo „Istra“, Jakova Puljanina 17, 52100 Pula.

Povjerenstvo će odabrati radove koji će ući u završnicu na Festivalu.

Završnica projekta održat će se na Festivalu matematike 25. travnja 2014. u hotelu Brioni u Puli

Prilikom dolaska na natjecanje, mentori i natjecatelji INFO pultu predaju Suglasnost ravnatelja/ice Škole iz koje dolaze. Suglasnost možete preuzeti ovdje.

Uslužni e-mail: matematikaplus.mdi@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------
 • ORGANIZIRANI PRIJEVOZ IZ ZAGREBA - obavijest sudionicima  Festivala  matematike 2014. da radimo na organizaciji autobusnog  prijevoza  Zagreb-Pula-Zagreb  sa  polaskom 24.travnja popodne  i  povratkom  25.travnja  navečer. Molim  sve zainteresirane  da  se što  prije jave mailom  na renata.wilhelm1@zg.t-com.hr  . Cijena prijevoza ovisit  će o broju  sudionika. AUTOBUS JE PUN :-)

Nema komentara:

Objavi komentar