ponedjeljak, 28. travnja 2014.

Matematika+ 2014

Pohvaljeni (i peharom nagrađeni) su sljedeći radovi:

  • OŠ Rajić  - pohvala za jasno definiranje problema i primjenu ideje u svakodnevnom životu u projektu Matematika slavonskog seljaka
  • OŠ Čavle – pohvala za istraživački pristup temi i izradi makete. Kreativna obrada teme kroz obilje matematičkih zadataka u projektu Malin
  • OŠ Tone Peruška Pula – pohvala kvalitetnu obradu aktualnog problema prometa u Puli , za kreativnost u prikazu teme te smjernica za budući razvoj u projektu Parkirajmo u Puli
  • OŠ Vladimir Nazor Pazin – pohvala za nastup koji privlači pažnju te nam primjenom različitih matematičkih metoda približava i oživljava legendu o Velom Joži u projektu Koliko je velik Veli Jože
  • Gimnazija Požega  - pohvala za kvalitetni i kreativnu obradu podataka i veselu prezentaciju kojom privlače pažnju u projektu Požeške parabole
Zahvalnice su dobili sljedeći radovi:
  • OŠ Gornje Vrapče: ( Zagrebački oktogon)Zahvala za zaključak temeljen na rezultatima provedenih izračuna i konstrukcija
  • OŠ Amosa Komenskog: (Parkovi grada Daruvara)Zahvala za uočavanje matematičkih pravilnosti u tradicionalnoj arhitekturi parkova
  • OŠ Grabik:( Spasi Karolinu)Zahvala za originalan način upoznavanja zavičaja kroz matematičku igru
  • Tehnička škola Pula: (Istarski kažuni), Zahvala za usporedbu stare i nove tehnologije u arhitekturi istarskih kažuna
  • Tehnička škola Pula: (Pulska luka)Zahvala za prikaz pulske luke kroz prošlost, sadašnjost i budućnost
 
 

 
 

 
Do skorog viđenja dogodine na jubilarnom, 
10. Festivalu matematike :-)

Nema komentara:

Objavi komentar