četvrtak, 20. rujna 2018.

Predavanja za učenike osnovnih škola

Pozivamo sve učenike na Predavanja za učenike koja će se održati u Zajednici tehničke kulture, Frane Glavinića 1, Pula s početkom u 17 sati. 

Raspored tema i termina:
4. razred OŠ
o9. listopada 2018. – Matematičke mozgalice i magični kvadrati
o23. listopada 2018. – Logički zadaci
o6. studenoga 2018. – Zakon distributivnosti
o27. studenoga 2018. – Gaussova dosjetka

5. i 6. razred OŠ
o10. listopada 2018. – Prirodni brojevi i njihova svojstva
o24. listopada 2018. – Djeljivost u skupu prirodnih brojeva
o7. studenoga 2018. – Skupovi točaka u ravnini
o28. studenoga 2018. – Zadaci na vaganje

7. i 8. razred
o11. listopada 2018. – Elementarna teorija brojeva – razlomci kao cijeli brojevi
o25. listopada 2018. – Apsolutna vrijednost
o8. studenoga 2018. – Postotni račun
o29. studenoga 2018. – Linearne nejednadžbe

Predavanja su za sve učenike besplatna, a mogu biti korisne za redovnu nastavu i natjecanja.
Svaki sudionik dobiva potvrdu o sudjelovanju.

za MDI, Robert Gortan

Nema komentara:

Objavi komentar