petak, 23. lipnja 2023.

Poziv na konferenciju „Suradnjom STEM udruga i poslovnog sektora do dodane vrijednosti za održivi razvoj društva i gospodarstva“