Članstvo

Učlanjenje u Matematičko društvo „Istra“
Godišnja članarina
 za 2024. godinu iznosi 10 eura. Može se uplatiti na žiro račun Matematičkog društva "Istra", otvorenog u Zagrebačkoj banci HR9523600001102141663, poziv na broj - OIB uplatitelja. Opis - Članarina MDI za 2024.

Kako smo kao udruga obvezni voditi Registar članova, molim da ispunite obrazac s podatcima
MDI je kao pravna osoba učlanjen u HMD. Članovi MDI mogu postati članovi HMD uplatom 50% članarine HMD, te imaju pravo besplatno dobivati jedan od časopisa u izdanju HMD-a, dok sve ostale časopise i knjige mogu kupovati po članskim cijenama.


podaci o MDI:
Matematičko društvo "Istra"
Dragonja 10, 52100 Pula 
IBANHR9523600001102141663
OIB: 25524820734