ponedjeljak, 9. svibnja 2022.

16. festival matematike "Ekipa za 5+"


 Provedba natjecanja ponedjeljak 9.5.2022.

  • Natjecanje počinje u 10 sati objavom zadataka (9:50) u Teams kanalu Ekipno natjecanje 2022.
  • Predstavnici ekipa i mentori preuzimaju zadatke
  • Nakon isteka vremena rješavanja (PIKO 75 ili ostali 120 minuta), predstavnici ekipa upisuju odgovore u obrazac koji je otvoren u narednih 15 minuta
  • Predstavnici ekipa ili mentori skeniraju ili fotografiraju List za odgovore i šalju ga na mail kao kategorija_imeekipe.pdf u roku od 60 minuta od završetka natjecanja. Primjerice, ako je ime vaše ekipe Pazin i natječete se u kategoriji MIKRO, tada šaljete dokument MIKRO_Pazin.pdf 

Nakon natjecanja

  • Povjerenstvo objavljuje točna rješenja i privremene rezultate, odnosno liste po kategorijama u ponedjeljak 9.5.2022. u 15 sati.
  • Rok za prigovor na rješenja i privremene rezultate je 30 minuta od objave. Prigovori se šalju elektroničkim putem na službenu mail adresu ekipno2022.mdi@gmail.comNaknadni prigovori se neće uvažiti. 
  • Nakon rješavanja prigovora objavljuju se konačne liste po kategorijama najkasnije u utorak 10.5.2021. u 10 sati. 
  • Rang lista se formira na osnovu broja bodova ostvarenih na natjecanju.

Sretno svima :)

Objavljeni su privremeni rezultati natjecanja u kanalu u Teamsu. Čestitke svima :)
privremeni rezultati PIKO  MIKRO   MEGA   GIGA   TERA

Večer svima, u nastavku su konačni rezultati na danas održanom ekipnom natjecanju "Ekipa za 5+". Vjerujem da ste zadovoljni i da se dogodine vidimo uživo u Puli 🙂 Sutra nastavljamo na Državno natjecanje...sretno svima koji idu u Vodice 🙂 Još jednom...čestitke učenicima i mentorima, svi ste veliki pobjednici .... 

konačni rezultati     PIKO    MIKRO    MEGA    GIGA    TERA