srijeda, 15. lipnja 2022.

5. Ljetna škola matematike u Roču

 Anketa o održanoj Ljetnoj školi matematike, Roč 2022.

Ljetna škola matematike održana 21. kolovoza 2021. u Roču okupila je 55 učenika osnovnih škola uzrasta od četvrtog do osmog razreda osnovnih škola te prvog i drugog razreda srednje škole.

U prvom terminu, od 21. do 24. kolovoza 2022. sudjelovalo je 31 učenika 4., 5. i 6.razreda osnovne škole raspoređenih u tri skupine.

U drugom terminu, od 25. do 28. kolovoza 2022., sudjelovalo je 24 učenika i to 17 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole i 7 učenika srednje škole raspoređenih u tri skupine.

Aktivnosti s učenicima provedene su kroz radionice matematike, fizike i biologije čije su teme prilagođene uzrastu učenika. Održane su brojne radionice na kojima su se učenici radom u malim skupinama na zabavan način upoznali s novim sadržajima i proširili stečena znanja.

Našlo se vremena i za upoznavanje novih prijatelja te druženje. Za učenike, polaznike ljetne škole, organiziran je izlet u Rijeku.

Više o aktivnostima Ljetne škole matematike 2022. na mrežnoj stranici domaćina:

http://os-vgrzalja-buzet.skole.hr/ljetna_kola_matematike

Veselimo se sljedećem matematičkom okupljanju na Ljetnoj školi matematike 2023.

U prilogu je analiza ankete provedene nakon Ljetne škole matematike u Roču.

Predmet i cilj ankete

Predmet ove ankete je analiza zadovoljstva učenika koji su sudjelovali na Ljetnoj školi matematike. Cilj istraživanja je evaluacija provedenog projekta.

Provedba ankete

Anketa se sastojala od ukupno 7 pitanja o Ljetnoj školi matematike od kojih su 5 pitanja bila pitanja višestrukog odgovora i 2 pitanja otvorenog tipa.

Pojedinačno su vrednovana održana predavanja/radionice od strane učenika.

Učenici/e su ispunjavali upitnik u papirnatom obliku, a anketa je obrađena pomoću obrazaca Microsoft Formsa Office 365. Pojedinačno su analizirani odgovori po razredima te skupni podaci.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

 


 6. Što te se dojmilo u Ljetnoj školi matematike? Neki odgovori…

Fora radionice i jako zabavno.

Sviđalo mi što je sve vezano uz matematiku bilo zabavno.

Teme i izvedbe radionica, društvo i zajedničke aktivnosti.

Zabavna predavanja koja nisu naporna i teška, Odlazak u Rijeku.

Zanimljive radionice, imali smo vremena za sve.

Društvo, fora su ljetne aktivnosti.

Bilo je jako lijepo, društvo je bilo predobro i sljedeće godine sigurno opet dolazimo.

7.  Što ti se nije sviđalo/što se može poboljšati/čega bi trebalo biti više na Ljetnoj školi matematike? Neki odgovori…

Malo više predavanja.

Sve je bilo u redu. Bilo bi dobro da je bazen.

Previše kratko.

Više pokusa.

Duže spavanje.

Malo kraće radionice.

Više obroka, udobniji kreveti.

Sve je bilo super.

Zaključak

Na Ljetnoj školi matematike sudjelovalo je ukupno 55 učenika. Anketu je ispunilo njih 54, odnosno 49% djevojčica (djevojaka) i 52% dječaka (mladića) uzrasta od četvrtog osnovne škole do drugog razreda srednje škole. Učenici su visokim prosječnim ocjenama vrednovali radionice, društvo, hranu i smještaj.

U pitanjima otvorenog tipa učenici su istaknuli da su zadovoljni provedenim radionicama, temama i sadržajima te voditeljima radionica.

Učenici i organizatori zadovoljni su provedbom projekta.

Anketu proveli i analizirali: Robert Gortan, prof, Vesna Vujasin Ilić, prof.