subota, 14. siječnja 2023.

17. festival matematike 5.5.2023.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 17. Festival matematike koji će se održati u petak 5. svibnja 2023. u Puli, u hotelu Pula.

Sastavni dio Festivala matematike su Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“ i Smotra radova „matematika+“

Vremenik 17. Festivala matematike i Dana otvorenih vrata MDI

Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“

Kategorije natjecanja „Ekipa za 5+“ ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:

 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole,
 • MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole, 
 • MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole,
 • GIGA – učenici 1. i 2.razreda srednje škole i
 • TERA – učenici 3. i 4.razreda srednje škole.

napomena: Svojom prijavom dajete Suglasnost za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika na internetskoj stranici MDI-a http://md-istra.blogspot.hr/ u svrhu promocije natjecanja te u medijima koji će pokrivati ovo natjecanje.

Prijave za natjecanje otvorene su od 1.2.2023. ispunjavanjem obrasca.
Sve prijave nakon 22.4. idu preko maila mdistra@gmail.com slanjem podataka (ime škole, učenici u ekipi) koje ćete dopuniti nakon povratne informacije o prihavaćanju naknadne prijave.


Prijavljeno 137 ekipa (82 ekipe OŠ i 56 ekipa SŠ)

NAPOMENA: podsjećamo na limit 90 ekipa osnovnih i 90 ekipa srednjih škola. 

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je do 21. 4. 2023. poslati na mail ekipno2023.mdi@gmail.com. Ukoliko do tada nije uplaćena kotizacija, prijavljena ekipa prebacuje se na listu čekanja. 

Kotizacija iznosi 30 eura po ekipi. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663, poziv na broj OIB škole, opis Uplata za „Ekipa za 5+“. Za sva pitanja oko uplate kotizacija i računa, direktno se javiti kolegi Zvonku Jovičiću na alfaiomega@inet.hr .  

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je do 21. 4. 2023. poslati na mail ekipno2023.mdi@gmail.com. Ukoliko do tada nije uplaćena kotizacija, prijavljena ekipa prebacuje se na listu čekanja.

VAŽNO: Kako smo limitirani prostorom, na ekipnom natjecanju „Ekipa za 5+“može sudjelovati maksimalno 90 ekipa osnovnih i 90 ekipa srednjih škola u dva termina i to:

osnovna škola

 • 10 - 12 sati „Ekipa za 5+“
 • 14:30 - 16:30 sati „Matematika +“ 

srednja škola

 • 10 - 12 sati „Matematika +“ 
 • 14:30 - 16:30 sati „Ekipa za 5+“

Suglasnost ravnatelja za natjecanje "Ekipa za 5+".

Propozicije natjecanja Ekipa za 5+ za 2023.godinu

Dodatne informacije možet dobiti na mdistra@gmail.com 

Projekt „Matematika +“ 

Projekt „Matematika +“ smotra je malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola vezanih uz zadanu temu. Tema projekta Matematika+ za 2023. godinu je: VODA.

Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola. U svakom timu može biti najviše 5 učenika koji ne moraju biti iz istoga razreda, ali trebaju biti iz iste kategorije. Njihov je zadatak samostalno izraditi istraživački rad uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava) te predstaviti ga na Festivalu matematike.

Kategorije su:

 • MIĆI – učenici osnovnih škola - razredna nastava
 • VEĆI - učenici osnovnih škola - predmetna nastava
 • GRANDI - učenici srednjih škola

Vrednovanje radova temelji se na ostvarenim bodovima, a provodi ga Povjerenstvo. Više možete pročitati u Službenim propozicijama projekta Matematika+ za 2023. god.

Prijave radova je na email matplus.pula@gmail.com do 17. ožujka 2023., a rok za dostavu istraživačkog rada u PDF formatu je do 21.4.2023. na: matplus.pula@gmail.com

Online obrazac za prijavu sudionika


Hvala svima na prijavi radova. Vidimo se u Puli :)

Kotizacija za škole i udruge iznosi 30 eura po prijavljenom istraživačkom radu. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s poziv na broj OIB škole i opis Uplata za Matematika+. Za sva pitanja oko uplate kotizacija i računa, direktno se javiti kolegi Zvonku Jovičiću na alfaiomega@inet.hr .   

Važni datumi: 

do 17.3.2023. - prijava radova na mail matplus.pula@gmail.com U prijavi navesti Ime škole, kategoriju, naziv rada, sažetak, ime i prezime kontakt osobe.

do 21.4.2023. - uplata kotizacije

do 21.4.2023. - poslati na mail matplus.pula@gmail.com

 • pisani dio istraživačkog rada u PDF formatu, 
 • kopiju naloga o izvršenoj uplati kotizacije te 
 • suglasnost ravnatelja/ice

do 21.4.2023. - ispuniti online obrazac za prijavu sudionika (radi izdavanja potvrda za učenike, mentore i škole)

Online obrazac za prijavu sudionika

na dan festivala 5.5.2023. - prijava na INFO pultu u hotelu Pula, preuzimanje dodatnih informacija, zahvalnica i pohvalnica te glasačkih listića

Suglasnost ravnatelja za Smotru radova "matematika+".

Propozicije projekta Matematika+ za 2023.godinu

Smještaj sudionika je osiguran u hotelu Pula ( https://www.hotel-pula.hr/hr/) u kojem se i održava Festival matematike.  Ponuda za smještaj.

Dodatne informacije možet dobiti na mdistra@gmail.com 

Do skorog viđenja u Puli :-)