subota, 14. siječnja 2023.

17. festival matematike 5.5.2023.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas i učenike Vaše škole na 17. Festival matematike koji će se održati u petak 5. svibnja 2023. u Puli, u hotelu Pula.

Sastavni dio Festivala matematike su Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“ i Smotra radova „matematika+“

Ekipno natjecanje „Ekipa za 5+“

Kategorije natjecanja „Ekipa za 5+“ ovisno o dobnoj skupini natjecatelja:

 • PIKO – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole,
 • MIKRO – učenici 5. i 6. razreda osnovne škole, 
 • MEGA – učenici 7. i  8. razreda osnovne škole,
 • GIGA – učenici 1. i 2.razreda srednje škole i
 • TERA – učenici 3. i 4.razreda srednje škole.

napomena: Svojom prijavom dajete Suglasnost za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika na internetskoj stranici MDI-a http://md-istra.blogspot.hr/ u svrhu promocije natjecanja te u medijima koji će pokrivati ovo natjecanje. 

Prijave za natjecanje otvorene su od 1.2.2023. ispunjavanjem online obrasca.

stanje s prijavama: 26.3. - 67 ekipa
Kotizacija iznosi 30 eura po ekipi. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663, poziv na broj OIB škole, opis Uplata za „Ekipa za 5+“. Za sva pitanja oko uplate kotizacija i računa, direktno se javiti kolegi Zvonku Jovičiću na alfaiomega@inet.hr .  

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je do 21. 4. 2023. poslati na mail ekipno2023.mdi@gmail.com. Ukoliko do tada nije uplaćena kotizacija, prijavljena ekipa prebacuje se na listu čekanja.

VAŽNO: Kako smo limitirani prostorom, na ekipnom natjecanju „Ekipa za 5+“može sudjelovati maksimalno 90 ekipa osnovnih i 90 ekipa srednjih škola u dva termina i to:

osnovna škola

 • 10 - 12 sati „Ekipa za 5+“
 • 14:30 - 16:30 sati „Matematika +“ 

srednja škola

 • 10 - 12 sati „Matematika +“ 
 • 14:30 - 16:30 sati „Ekipa za 5+“

Suglasnost ravnatelja za natjecanje "Ekipa za 5+".

Propozicije natjecanja Ekipa za 5+ za 2023.godinu

Projekt „Matematika +“ 

Projekt „Matematika +“ smotra je malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola vezanih uz zadanu temu. Tema projekta Matematika+ za 2023. godinu je: VODA.

Na smotri mogu sudjelovati timovi učenika osnovnih i srednjih škola. U svakom timu može biti najviše 5 učenika koji ne moraju biti iz istoga razreda, ali trebaju biti iz iste kategorije. Njihov je zadatak samostalno izraditi istraživački rad uz savjete jednog ili više mentora (mentori mogu biti i nastavnici drugih predmeta ili stručnjaci izvan obrazovnog sustava) te predstaviti ga na Festivalu matematike.

Kategorije su:

 • MIĆI – učenici osnovnih škola - razredna nastava
 • VEĆI - učenici osnovnih škola - predmetna nastava
 • GRANDI - učenici srednjih škola

Vrednovanje radova temelji se na ostvarenim bodovima, a provodi ga Povjerenstvo. Više možete pročitati u Službenim propozicijama projekta Matematika+ za 2023. god.

Prijave radova je na email matplus.pula@gmail.com do 17. ožujka 2023., a rok za dostavu istraživačkog rada u PDF formatu je do 21.4.2023. na: matplus.pula@gmail.com


Kotizacija za škole i udruge iznosi 30 eura po prijavljenom istraživačkom radu. Uplaćuje se na žiro račun Matematičkog društva „Istra“, HR9523600001102141663 s poziv na broj OIB škole i opis Uplata za Matematika+. Za sva pitanja oko uplate kotizacija i računa, direktno se javiti kolegi Zvonku Jovičiću na alfaiomega@inet.hr .   

Važni datumi: 

do 17.3.2023. - prijava radova na mail matplus.pula@gmail.com U prijavi navesti Ime škole, kategoriju, naziv rada, sažetak, ime i prezime kontakt osobe.

do 21.4.2023. - uplata kotizacije

do 21.4.2023. - poslati na mail matplus.pula@gmail.com

 • pisani dio istraživačkog rada u PDF formatu, 
 • kopiju naloga o izvršenoj uplati kotizacije te 
 • suglasnost ravnatelja/ice

do 21.4.2023. - ispuniti online obrazac za prijavu sudionika (radi izdavanja potvrda za učenike, mentore i škole)

na dan festivala 5.5.2023. - prijava na INFO pultu u hotelu Pula, preuzimanje dodatnih informacija, zahvalnica i pohvalnica te glasačkih listića

Suglasnost ravnatelja za Smotru radova "matematika+".

Propozicije projekta Matematika+ za 2023.godinu

Smještaj sudionika je osiguran u hotelu Pula ( https://www.hotel-pula.hr/hr/) u kojem se i održava Festival matematike.  Ponuda za smještaj.

Do skorog viđenja u Puli :-)