utorak, 14. veljače 2023.

13.stručno-metodički skup Pula

Poštovane kolegice i kolege!

Pozivamo Vas na 13. stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi koji će se održati od 16. do 18. studenog 2023., u Puli, hotel Park Plaza Histria.

Tema ovogodišnjeg skupa je Istraživački rad u nastavi matematike.

Na Skup su pozvani svi učitelji i nastavnici matematike osnovnih i srednjih škola te sveučilišni profesori Republike Hrvatske i šire. Predavači i voditelji radionica biti će naši istaknuti sveučilišni profesori, učitelji i nastavnici praktičari te savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na Skupu će se raditi plenarno i u radionicama, bit će i okruglih stolova. Omogućit ćemo i izložbu i održavanje stručnih promocija (prezentacija, publikacija, udžbenika, računalnih programa, časopisa, razne opreme).

Pozivamo sva zainteresirane udruge i pojedince te izdavače stručne literature da promoviraju svoja dostignuća, da izlože svoje publikacije, promoviraju pojedina izdanja.

Pozivamo Vas da i na ovome, 13. po redu Skupu uzmete aktivno učešće kao predavač i/ili voditelj radionice.

Prijava rada/radionice sa sažetkom do 1. svibnja 2023.

Dostava konačne verzije rada do 15. rujna 2023.

Prijava i dostava radova na e-mail adresu: mdistra@gmail.com

Više informacija http://md-istra.blogspot.com/ i http://md-istra-skup-pula.blogspot.com/


Zadnji rok za rezervaciju smještaja: 5. studenog 2023. godine

Srdačan pozdrav,

za MDI, Robert Gortan, prof.